Nato pletra i vidurio rytu europa stiprejimo ar skilimo dilema

Referatas
 5
Microsoft Word 95 KB
12 puslapiai1. ĮVADAS
2. NATO STRATEGIJOS po šaltojo karo
3. NATO PLĖTROS ETAPAI Į VRE po šaltojo karo:
a. Trečiasis NATO plėtros etapas 1997m.
i. 1997 metų NATO plėtros argumentai ir kriterijai
ii. Palyginimas su anksčiau įvykusia Aljanso plėtra
iii. NATO valstybių nuomonė plėtros atžvilgiu
b. Ketvirtasis NATO plėtros etapas 2002m.
i. NATO valstybių nuomonė plėtros atžvilgiu
ii. Besikeičiantys NATO ir Rusijos santykiai
iii. NATO plėtros scenarijai
iv. 2002 metais numatomo plėtros etapo kriterijai
4. DVI GALIMOS NATO LŪŽIO LINIJOS:
a. Tarp Rytų ir Vakarų Europos:
1. Rusijos NATO narystės prototipas-NATO ir Rusijos
taryba
2. Irako krizė- Europos valstybių nuomonių skilimas (
Vilniaus dešimtuko pareiškimas)
3. Lenkija-JAV “Trojos arklys” Europoje
b. Tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos:
1. Nauji ( kitokie JAV ) tikslai
2. Europietiškas daugiašališkumas- nauja nacionalizmo
forma.
5.IŠVADOS

ĮVADAS

Temos aktualumas

1949 metais balandžio 4 dieną susikūrė Šiaurės Atlanto Sutarties
Organizacija – NATO (North Atlantic Treaty Organization), kurią sudarė 12
steigėjų – narių. Įvairių aplinkybių įtakojamai jau 1952m. NATO teko
plėstis, o po 3 metų – 1955 metais teko plėstis ir antrą kartą. Per visą
savo egzistavimo istoriją NATO plėtėsi keturis kartus, priimdama 7 naujas
nares ir taip savo narių skaičių padidindama nuo 12 iki 19. Visi iki šiol
buvę keturi NATO plėtros atvejai skirstomi į 3 plėtros etapus., 2003 metais
lapkričio mėnesio pabaigoje įvyko Prahos viršūnių susitikimas, kurio metu į
NATO pakvietimą gavo naujos narės. Taigi, galima kalbėti ir apie naują –
jau ketvirtąjį NATO plėtros etapą.

Pirmieji du NATO plėtros etapai vyko Šaltojo karo metais. Vykstant
konkurencijai tarp NATO šalių ir Varšuvos Sutarties Organizacijos bei tam
tikrais laikotarpiais balansuojant ant galimo trečiojo pasaulinio karo
ribos, buvo svarbu užkirsti kelią galimai priešininko agresijai. Todėl
būtent politiniai ir geografiniai aspektai darė didelę įtaką Šaltojo karo
metu vykusiai Aljanso plėtrai.

Pasibaigus Šaltajam karui, narystės NATO siekimą deklaravo daugelis
buvusių Sovietų Sąjungos sateličių valstybių, priklaususių Varšuvos
Sutarties Organizacijai bei Baltijos šalys, kurios iki 1990 metų priklausė
Sovietų Sąjungai [1]Suirus Varšuvos Sutarties Organizacijai, buvę jos
narės kuo skubiau norėjo užsitikrinti savo saugumą, kurį jos siejo su
integracija į NATO.

1997 metais vykusio Madrido viršūnių susitikimo metu, į NATO buvo
pakviestos...