Nato

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 129 KB
17 puslapiai

Referatas apie nato. Referatas apie nato.


NATO ISTORIJA


Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, santykiai tarp buvusių
sąjungininkių JAV ir Sovietų Sąjungos ėmė vis labiau blogėti. Vakarų šalis
neramino Sovietų Sąjungos ekspansyvi veikla Vidurio ir Rytų Europoje.
Visose šalyse, į kurias įžengė Raudonoji armija, greitai valdžioje
įsitvirtindavo komunistų partijos. Pasaulyje formavosi nauja politinė
situacija, kurią geriausiai apibūdina 1946 m. Fultone pasakyta V. Čerčilio
kalba: "Mes suprantame Rusijos norą jaustis saugiai Vakarų pasienyje. […]
Mes sveikiname ją teisėtai užėmusią vietą tarp vadovaujančių pasaulio
valstybių. […] Tačiau mano pareiga yra pateikti jums kai kuriuos faktus
apie dabartinę padėtį Europoje. Nuo Štetino prie Baltijos jūros iki Triesto
Adrijos jūros pakrantėje ant žemyno nusileido geležinė uždanga. Visos
vidurio ir rytų Europos senovės valstybių sostinės - Varšuva, Berlynas,
Praha, Viena, Budapeštas, Belgradas, Bukareštas ir Sofija […] lieka už šios
linijos." Netrukus JAV politinis veikėjas Bernardas Baruchas laikotarpį po
Antrojo pasaulinio karo pavadino Šaltuoju karu.


Santykiai tarp Vakarų ir Rytų ypač pablogėjo 1948 m. Vakarų Berlyno
blokados metu, kai sovietų kariuomenė be išankstinio įspėjimo užblokavo
Vakarų Berlyno antžeminį susisiekimą su Vakarų Vokietija. Agresyvi Sovietų
Sąjungos politika Vakarų šalis vertė ieškoti naujų galimybių savo saugumui
užtikrinti. Tam buvo palanki ir JAV užsienio politika. Po Antro pasaulinio
karo JAV ėmė aktyviau dalyvauti Europos reikaluose. Vakarų Europai buvo
labai svarbus Maršalo ekonominės paramos planas bei politinės Trumeno
doktrinos nuostatos. Vakarų šalių vadovai suprato, kad užtikrinti saugumą
Europoje be Jungtinių Amerikos Valstijų paramos yra nerealu.


1949 m. balandžio 4 d. Vašingtone dvylikos valstybių užsienio reikalų
ministrai įkūrė Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją (NATO). Jos nariai
įsipareigojo tarptautinius ginčus spęsti taikiomis priemonėmis, o karinio
užpuolimo atveju gintis bendromis pastangomis. Pradžioje tai buvo daugiau
politinė deklaracija ir sąjungininkai manė, kad tai turėtų pristabdyti
Sovietų Sąjungos siekius plėsti savo įtaką Europoje. Tačiau 1950 m.
prasidėjęs Korėjos karas pakeitė sąjungininkų nuomonę. Tais pačiais metais
sąjungininkai nutarė kurti integruotas karines pajėgas. Paryžiuje buvo
įkurta Vyriausioji jungtinių pajėgų Europoje vadavietė, kurios pirmuoju
vadovu tapo D. Eizenhaueris.


Tolimesnė NATO raida rodė šios organizacijos lankstumą ir reikalingumą.
1952 m. į NATO buvo priimtos Turkija...