N-osios organizacijos apibudinimas

Referatas
 5
Microsoft Word 59 KB
6 puslapiai

Organizacijos apibudinimas referatas. Organizacijos apibudinimas referatas.

Pagalbinių tarnybų organizavimo tikslai ir uždaviniai

Įrankių ūkio tikslai ir uždaviniai:

Įrankių ūkio organizavimo uždaviniai- nenutrūkstamai parūpinti cechams ir darbo vietoms reikiamą kiekį ir reikiamo asortimento įrankių ir technologinės įrangos išleidžiant minimalias lėšas jiems projektuoti, įsigyti (arba pasigaminti), laikyti, eksplotuoti, remontuoti ir restauruoti.

Įrankių ūkio organozavimo tikslai- išsiaiškinti įrankių ir įrangos poreikį gamybai; normuoti jų naudojimą ir atsargas; sudarinėti įrankių ūkio išlaidų sąmatas; diegti naujų tipų įrankius; techniškai prižiurėti įrankių eksplotavimą; kontroliuoti, ar tinkamai jie laikomi centriniame ir cechų įrankių sandeliuose, ar jų atsargos komplektiškos ir normalaus dyždio; organizuoti technologinės įrangos remontą ir restauravimą.

Energetinio ūkio tikslai ir uždaviniai:

Svarbiausi energetinio ūkio uždaviniai yra tokie: nesutrinkamai aprūpinti įmonę visų rūšių kuru ir energija; efektyviai ir taupiai naudoti kurą bei energją gamybos procese; racionaliai ekslpotuoti energetinius įrenginius, juos remontuoti ir aptarnauti.

Energetinio ūkio organizavimo tikslas- mažiausiomis išlaidomis nenutrūkstamai aprūpinti įmonės padalinius visų reikiamų rūšių nustatytų techninių parametrų enrgija.

Remonto ūkio tikslai ir uždaviniai:

Remonto ūkio uždaviniai: šalinti mašinų ir įrengimų mazgų bei detalių nusidevėjimo padarinius; trumpinti remonto atlikimo terminus; didinti įrengimų veikimo laiką tarp remontų; mažinti įrengimų remonto ir techninio aptarnavimo išlaidas.

Remonto ūkio tikslas-užtikrinti įrengimo funkcionavimą iki eilinio planinio remonto.

Aptarnavimo tarnybų tikslai ir uždaviniai

Vidaus transporto tikslai ir uždaviniai:

Vidaus transportas sprendžia šiuos pagrindinius uždavinius: garantuoja gamybos proceso nenutrūkstamumą, nustato gabenamų krovinių apimtį, pagrindžia esamomis sąlygomis tinkamiausių transporto priemonių bei pakrovimo ir iškrovimo mechanizmų poreikį, deramai organizuoja krovinių transportavimą, mechanizuoja ir automatizuoja transporto operacijas.

Vidaus transporto tikslai: transporto darbų planavimas, apskaita ir kontrolė; operatyvinis transporto priemonių valdymas, remontas, priežiūra ir eksplotavimas.
Sandelio ūkio tikslai ir uždaviniai:

Sandelio ūkio uždaviniai: medžiagų ir žaliavų priėmimas, apskaita, paruošimas ir išdavimas gamybai, gatavos produkcijos kompleksavimas, išsiuntimas vartotojui ir kt.

Sandėlių ūkio tiklų užtikrinimui labai svarbu operatyviai reguliuoti materialinių...