Muzikos svarba ugdant asmenybes

 5
Microsoft Word 96 KB
11 puslapiai

Kursinis darbas muzika. Kursiniai darbai su muzika. Kursinis darbas muzika. Kursiniai darbai su muzika.

Turinys


1. Įvadas 3 psl.
2. Muzikos svarba ugdant asmenybę:
2.1. Ugdymas ir asmenybė 5 psl.
2.2. Muzikos reikšmė įvairiais amžiaus tarpsniais 6 psl.
2.3. Muzikinis ugdymas 9 psl.
2.4. Muzikinis ugdymas įvairiose institucijose 11 psl.
3. Vaikų požiūrio į muziką tyrimas 14 psl.
4. Išvados 19 psl.
5. Literatūros sąrašas 21 psl.
6. Priedai 22 psl.

1.Įvadas

Vaiko siela – tai jautraus muzikanto siela.
Joje stipriai įtemptos stygos,
ir jeigu jūs mokėsite prisiliesti
prie jų – suskambės kerinti muzika.

V. Suchomlinskis

Muzika – neatskiriama žmogaus gyvenimo dalis, tai specifinis žmonių bendravimo būdas ir procesas. Muzikos svarba labai didelė ir įvairi. Muziką pagimdė žmogaus poreikis grožiui, meniniams pergyvenimams, noras gėrėtis ir džiaugtis. Tačiau muzika ne tik tenkina žmogaus poreikius, ji turi nepaprastai didelę reikšmę ir jo auklėjimui, estetinių pažiūrų, jausmų, meninio skonio ugdymui, dvasiniam turtinimui, asmenybės formavimuisi. Gera, tikrai meniška muzika taurina žmogų, ugdo jį morališkai, doroviškai, lavina vaizduotę, atmintį, moko dvasiškai susikaupti, įsigilinti į savo vidinį pasaulį, į gyvenimą žiūrėti kūrybiškai, gėrėtis ir džiaugtis, skatina būti geresniu.
Muzika ne tik auklėja, bet ir lavina žmogų. Muzikavimas, kokia bebūtų jo forma, reikalauja tikslios reakcijos, mąstymo, judesių koordinacijos. Nėra nė vienos disciplinos, kuri taip idealiai tiksliai mokytų suvokti laiko trukmę, garsų aukštį, tūkstančius garsų spalvų, dinaminę jų įvairovę. Tai žmogų daro jautresnį, pastabesnį kasdieniniame gyvenime, moko susikaupti, įsiklausyti į subtiliausius gamtos ir gyvenimo reiškinius, nepraeiti abejingai pro mus supantį nepaprastai įvairų ir spalvingų garsų pasaulį. Pagaliau pats brangiausias žmogaus turtas yra balsas, o dainavimas ypač jį lavina, stiprina, ugdo gražią ir melodingą kasdieninę kalbą.
Bet kuris menas, o ypač muzika, veikia tiek žmogaus sąmonę, tiek ir jo pasąmonę, kuri yra kur kas jautresnė ir turtingesnė už sąmonę. Meninė veikla, būdama tiltu tarp abiejų, įgalina sąmonės šviesa apšviesti kai kurias tamsiąsias pasąmonės sritis, tuo darydami žmogų sąmoningesnį ir viduje turtingesnį. Ji ugdo vaikų estetinius bei dorovinius jausmus, plėtoja vaizduotę, veikia intelektą ir teikia kūrybinio stimulo. Muzikoje išsakytų išgyvenimų suvokimas padeda suprasti kitą žmogų ir įsigilinti į savo vidinį pasaulį. Pagaliau muzika yra tam tikra kultūros sritis, be kurios civilizuotas žmogus negali apsieiti.


Tyrimo objektas – pradinių klasių vaikų požiūris į...