Muzikinio ugdymo metodai ir mokymas

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

Emocinio imitavimo metodas. Muzikos mokymo formos ir metodai. Emocinio imitavimo metodas. Muzikos mokymo formos ir metodai.
turinys
Įvadas
1. Mokymo metodo samprata. Metodai kaip mokymo organizavimo būdas
2. Mokymo metodų grupės
2.1. informaciniai praktiniai metodai
2.2. kūrybiniai metodai
2.3. emocinio imitavimo metodas
3. Metodų pasirinkimo kriterijai
4. Muzikinio ugdymo formos
4.1. dainavimas
4.2. muzikavimas
4.3. muzikos klausimas
Išvados
Literatūros sąrašas

ĮVADAS

Menas atspindi sielą. Jis – ne tik paprastas jausminis santykis su tikrove. Jis, akumuliavęs jausminį, iracionalų “žinojimą” yra kartu ir dvasinė patirtis, kuria remiantis pasireiškia vertinimai, sprendimai, prognozės. Tikrasis menas, vertybiškai orientuodamas žmogų, jį brandina, turtina, daro išmintingesniu, žmogiškesniu. Kas yra muzikos mokymas? Tai sudėtingas ir ilgalaikis procesas, reikalaujantis dvasinių, fizinių, intelektinių, valios pastangų.
Pirmoje savo darbo dalyje supažindinu kas tai yra metodas, metodo samprata. Antroje dalyje aprašomos pagrindinės muzikos mokymo metodų grupės: informaciniai, praktiniai, kūrybiniai, emocinio imitavimo metodai. Trečia dalis –kaip pasirinkti tinkamą mokymo metodą. Ir paskutiniojioje dalyje nagrinėjamos muzikinio ugdymo formos: dainavimas, muzikavimas, muzikos klausymas.


1. MOKYMO METODO SAMPRATA. METODAS – KAIP MOKYMO
ORGANIZAVIMO BŪDAS

Mokymo metodo terminą daugelis vartoja kalbėdami apie tam tikrą mokymoprogramą. N.L.Gage ir D.C.Berliner apibūdina mokymo metodą kaip pasikartojančių mokymo veiksmų modulį, kuris gali būti taikomas dėstant įvairius dalykus, būdingą daugiau negu vienam mokytojui ir svarbų išmokimui.
“Mokymo metodas – tai racionalus mokymo būdas, nukreiptas į mokymo tikslą ir suderintas su mokinio prigimtimi, ir su mokomojo dalyko ypatybėmis”, -rašė S.Šalkauskis. Mokymo metodai yra bendriausi veiksminiai mokytojo nusistatymai, vykdomosios priemonės, turinčios organiško sąryšio ne su psichologiniu mokymo vyksmu, bet tik su mokymo technika. Graikiškos kilmės žodis “metodas” (metos + hodos = methodas reiškia tyrimo kelias, būdas) lotyniškai buvo verčiamas posakiu “via et ratio”. Šiaip tarsi buvo norėta pabrėžti, kad metodas yra prisilaikymas racionalaus kelio. Iš esmės metodas yra principinis nusistatymas veikti tam tikru būdu, geriausiai tinkančiu tikslui pasiekti. Kitaip tariant, tai yra vedamoji kokio nors veiksmo linija.
Kiekvienas tikras metodas yra racionalus, t.y. pagrįstas protingais sumetimais, nuoseklus, t.y. laisvas nuo prieštaringumo ir netikėtų šuolių, pagaliau visuotinai reikšmingas, t.y. atremtas į paties dalyko prigimtį, todėl visur galiojąs.
Pritaikant nustatytas bendrąsias metodo žymes mokymo...