Muzika vilniaus akademijoje

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 33 KB
1 puslapis

Muzika Vilniaus akademijoje

Kaip jau minėjome, Vilniaus akademijos pirmtaku laikoma 1513 m. įsteigta mokykla prie šv. Jono bažnyčios. 1570 m. ji reorganizuota į Jėzuitų kolegiją, o iš pastarosios 1579 m. ir išaugo Vilniaus akademija.
Pilnas Akademijos pavadinimas- Vilniaus Jėzaus draugijos akademija ir universitetas. Iki XVIII a. pab. Ši aukštoji mokykla dažniausiai buvo vadinama akademija, o nuo XIX a. pradžios – universitetu.
Nuo pat akademijos įkūrimo joje veikė didelė, beveik profesionali instrumentininkų ir giedotojų kapela, didelė natų biblioteka. Akademija garsėjo ir studentų teatru, kuriame buvo statomi daugiausia muzikiniai vaidinimai, rengiami koncertai, poezijos ir iškalbos vakarai.
Muzikinis Akademijos gyvenimas buvo gyvas nuolatos.
Muzika tų laikų universitetuose buvo laikoma labai svarbiu dalyku, netgi priskiriama prie tiksliųjų mokslų- įėjo į vadinamąjį kvadriviumą. Šį mokomųjų dalykų ciklą sudarė 4 dalykai: muzika, aritmetika, geometrija ir astronomija. Kartu su trimis humanitariniais dalykais- gramatika, retorika ir dialektika, kvadriviumas sudarė vadinamųjų laisvųjų menų kursą, dėstomą tuometinėse aukštosiose mokyklose.
Muzikais arba muzikos žinovais buvo ir nemažai Akademijos profesorių. Daug Vilniaus akademijos studentų vėliau tapo garsiais muzikais ir netgi pačios Akademijos profesoriais.
Primieji Lietuvos kompozitoriai ir atlikėjai

Dauguma XVI...