Multinacionalinių kompanijų tarptautinių paslaugų kūrimas ir teikimas

 5
Microsoft Word 142 KB
19 puslapiai

TURINYS

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS 3
ĮVADAS 4
1. MULTINACIONALINĖS KOMPANIJOS BEI PASLAUGŲ SAMPRATOS 5
2. TARPTAUTINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMAS: EKLEKTINĖS PARADIGMOS TEORIJA 10
3. TARPTAUTINIŲ PASLAUGŲ MODELIS: TARPTAUTINIŲ PASLAUGŲ GAMYBOS STRATEGIJŲ SISTEMATIKA 13
3.1. Multinacionalinių kompanijų pasirinkimas – tarptautinių paslaugų modelis 15
4. NERIBOTŲ PASLAUGŲ MODELIAI 16
4.1. Modelis, siekiantis maksimalių išteklių kitoje šalyje 16
4.2. Modelis, siekiantis maksimalios rinkos kitoje šalyje 17
4.3. Modelis, kuris siekia maksimalaus efektyvumo kitoje šalyje 17
4.4. Alternatyvūs paslaugų modeliai, skirti neribotų paslaugų modeliams 17
5. TEIGINIAI PAAIŠKINANTYS MULTINACIONALINĖS KOMPANIJOS PASIRINKIMĄ NAUDOTI NERIBOTŲ PASLAUGŲ MODELĮ 20
5.1. Multinacionalinės kompanijos pasirinkimas naudoti modelį, siekiantį maksimalių išteklių kitoje šalyje 20
5.2. Multinacionalinės kompanijos pasirinkimas naudoti Modelį, siekiantį maksimalios rinkos kitoje šalyje (C1) 22
5.3. Multinacionalinės kompanijos pasirinkimas naudoti Modelį, siekiantį maksimalaus efektyvumo kitoje šalyje (D1) vietoj Šalies šeimininkės efektyvumo siekiančio modelio (D2) 25
IŠVADOS 28
LITERATŪRA 29

LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

Paveikslas – Tarptautinių paslaugų gamybos formos…………………………………………………14
Lentelė – Neribotų paslaugų modeliai (BSDs) bei jiems alternatyvūs paslaugų modeliai …………18

ĮVADAS

Labiausiai paplitęs ekonominės globalizacijos įvaizdis, be globalių finansų, yra susijęs su multinacionalinėmis kompanijomis – milžiniškomis korporacinėmis imperijomis apglėbusiomis visą pasaulį, kurių metinė apyvarta yra kaip daugelio šalių bendras nacionalinis produktas.
Daugelis įmonių norėdamos padidinti pardavimo apimtis ir pelną, bando ieškoti naujų užsienio rinkų. Vienos įmonės eksportuoja produkciją, kitos – pradeda bendrą veiklą sutarčių pagrindu, dar kitos – investuoja kapitalą užsienyje. Ekonominių procesų internacionalizacija paskutiniu metu tampa savarankiška jėga, turinčia vis didesnes augimo tendencijas. Ji stiprėja veikiama pačių įvairiausių faktorių, ekonominių, politinių, technologinių, socio-demografinių ir psichologinių-mentalitetinių.
Ekonomine prasme gamybos internacionalizacija veda į darbo pasidalijimą, kapitalo panaudojimo sferos praplėtimą, technologinių ir skaičiavimo metodų vystymą.
Priklausomai nuo internacionalizacijos procesų išsivystymo laipsnio galima išskirti 5 jos plėtros etapus:
1. Vietinė išsivystymo stadija, kuri charakterizuojama vietine gamyba;
2. Pradinė...