Motyvacijos teorijos

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 73 KB
8 puslapiai

Vadybos motyvacijos teorijos. Vadybos motyvacijos teorijos.

ĮVADAS
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir sparčiai vystantis privačiam verslui, kuriantis naujoms įvairaus masto (dydžio) organizacijoms bei įmonėms šios temos aktualumas tampa nekvestionuojamas. Privataus verslo plėtra skatina naujų organizacijų su sudėtinga vidaus struktūra ir plačiu veiklos diapazonu atsiradimą ir sparčią jų plėtrą. Gausios inovacijos technologiniame bei darbo organizacijos lygmenyse skatina pažvelgti į organizacijos struktūrą šiek tiek atidžiau, todėl gausi tiek teorinė, tiek praktinė organizacijos struktūros analizė tampa tiesiog būtinu veiklos atributu norint pasiekti efektyvią bet kokios įmonės veiklos raidą.
Būtent todėl temą “Motyvacijos teorijos raida” pasirinkau neatsitiktinai. Šios temos aktualumą stiprina daugelis veiksnių, vienas iš jų tai, kad pati dirbu privačioje įmonėje, kurioje itin ryškiai pastebima darbuotojų nemotyvuotumo problema. Šios problemos atsiradimui įtakos turėjo keletas faktorių, iš kurių pagrindiniu laikau vadovų abejingumą personalo atžvilgiu. Čia motyvacijos teorijos nėra taikomos, nes vadovai jas supranta kaip laiko gaišimą bei bereikalingą įmonės pinigų leidimą.
Apskritai motyvacijos tema šiais laikais ir mūsų nedidelėje valstybėje, kuri dar nėra gerai žinoma pasaulyje, turėtų būti diskutuojama ir bandoma pritaikyti daug dažniau. Turint omenyje, kad jaunų žmonių emigracija arba, taip vadinamas „protų nutekėjimas“ jau kelerius metus (jei ne gerą dešimtmetį) yra viena iš esminių Lietuvos problemų, verdančių visuomenės bei politikų diskusijose, tai, jog jaunimas emigruoja į Vakarus, lemia didžiulį demografinį bei intelektinį šalies nuosmukį. Tokių problemų egzistavimas mūsų visuomenėje verčia susimastyti ir įsigilinti į priežastis, verčiančias jaunus ir perspektyvius darbuotojus emigruoti ir ieškoti savo veiklos perspektyvų bei savirealizacijos svetur. Galbūt motyvacijos teorijų netaikymas yra viena iš priežasčių, dėl kurių žmonės emigruoja tikėdamiesi rasti geresnį gyvenimą? Lietuvoje mano amžiaus žmonės nemato perspektyvų užsidirbti tiek kiek galėtų išvykę į užsienį, taigi jau vien tai yra paskatinimas išvykti. Turint omenyje, kad Lietuvoje dauguma darbdavių, kurie bent kažkiek domisi motyvacija, vis dar remiasi “Teorijos X” patarimais - apdovanoti, įbauginti arba bausti, (tik, žinoma, dažniau įbauginti ir bausti), būtent dėl to, mano manymu, jauni žmonės vos tik pasitaikius galimybei renkasi emigraciją.
James A. F. Stoner, R. Edward Freeman, Daniel R. Gilbert knyga “Vadyba” buvo pagrindinis literatūros šaltinis, kuriuo remdamasi rašiau referatą.

MOTYVAS IR MOTYVACIJA

Norėdami...