Morale ir teise

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 74 KB
8 puslapiai

Teise ir morale referatai. Teise ir morale referatai. Referatas teise ir morale pvz. Morale ir teise referatai. Teise ir morale referatas. Referatas teise ir morale pvz. Morale referatai. Morale ir teise referatai.

ĮVADAS

Civilinė teisė reguliuoja ir reglamentuoja žmonių turtinius, prievolinius, šeimos santykius. Pagrindinis civilinės teisės normų šaltinis yra civilinis kodeksas. Civilinės teisės principai išreiškiami būtent civilinės teisės norminiuose aktuose. Kartu jie susiję su bendraisiais principais, kurių pagrindu kuriama valstybės teisinė sistema. Civilinės teisės principai, išreikšti valstybės konstitucijoje išreiškia pagrindines valstybės teisėkūros subjektų nuostatas fizinių ir juridinių subjektų civilinių teisinių santykių atžvilgiu. Taigi šie principai leidžia įžvelgti, tokia nuostata vyrauja netgi pačiame civiliniame kodekse, tik labai abstrakčiai.
Teisė dažnai visuomenėje yra suvokiama kaip tam tikras teisingumo įgyvendinimo garantas. Tai siejama ir su morale, mat teisinga yra tai, kas moralu ir teisė turi saugoti vertybes, kurios yra ir moralinės vertybės. Jau ir Šv. Tomas Akvinietis rašė:“Žmoaus įstatymas turi galios tiek, kiek jis atitinka teisingą protą. Bet kai įstatymas prieštarauja protui, jis vadinamas neteisingu įstatymu; tokiu atveju jis nustoja buvęs įstatyu ir tampa smurto aktu. Kiekvienas žmogaus sukuras įstatymas gali būti vadinamas įstatymu tiek, kiek jis kyla iš prigimtinio įstatymo. Bet jei jis koku nors būdu prieštarauja prigimtiniam įstatymui, tada jis jau nebe įstatymas, o greičiau įstatymo sudarkymas.“ [6, p. 18]. Neteisingų įstatymų priėmimas dažnai sukelia doriems žmonėms sunkių sąžinės problemų, susijusių su bendradarbiavimu, nes jie turi teisę reikalauti, kad nebūtų priversti dalyvauti moraliai smerktinuose veiksmuose. Atsisakyti prisidėti vykdant neteisybę yra ne tik moralinė pareiga, bet ir viena pagrindinių žmogaus teisių į laisvę.
Šio darbo tikslas – aptarti moralės ir civilinės teisės santykį, tačiau pirmiausiai svarbu suvokti visos tisės ir moralės santykį.
Šiame darbe siekiama pažvelgti, kaip aptinkami moralės siekimo, moralės kaip tikslo elementai civilinėje teisėje, jos principuose, institutuose, jos tradicijoje.
Darbe naudojama mokslinė literatūra, monografijos ir straipsniai, publikuojami Lietuvoje.

1. MORALĖ IR TEISĖ
Moralė ir teisė labai artimos. Jos turi bendrą socialinę funkciją – norminti ir reguliuoti žmonių tarpusavio santykius ir elgesį. Tik jų kilmė ir pobūdis skirtingi. Todėl ir savo visuomeninį vaidmenį moralė r teisė atlieka atskirai.
Moralės normos atsirado dar pirmykštėje bendruomeinėje santvarkoje. Jos buvo kuriamos visuomeninio gyvenimo procese, palaikomos papročių, viešosios nuomonės, ir asmeninio įsitikinimo. Tuo tarpu teisės normos atsirado klasinėje visuomenėje. Jos buvo sukurtos valstybės ir...