Monopolija ir diskriminacija kainomis

Referatas
 5
Microsoft Word 53 KB
5 puslapiai

Monopolija ivadas. Monopolija ivadas.

VILNIAUS UNIVERSITETAS

MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS

Dieninių studijų programų sistemų specialybės
2 kurso 1 grupės studentas
Valdas Žemaitis

MONOPOLIJA IR DISKRIMINACIJA KAINOMIS

Mikroekonomikos referatas

Dėst. R. Bučienė
Vertinimas _____________


Vilnius
2004
Turinys:
1 Įvadas 3
2 Monopolija 4
2.1 Natūraliosios monopolijos 4
2.2 Vyriausybės licenzijos 4
2.3 Ypatingų resursų kontrolė 5
2.4 Patentai 5
2.5 Autorių teisės ir prekių ženklai 6
3 Kaina monopolinėje rinkoje 6
3.1 Kaina ir gamybos apimtis monopolinėje rinkoje 6
3.2 Monopolinės kainodaros bruožai 7
3.3 Kainų diskriminacija 7
4 Valstybinis reguliavimas ir kompanijų susijungimas 8
4.1 Antimonopoliniai įstatymai 8
4.2 Kompanijų susijungimas 8
5 Išvados 9
6 Literatūros sąrašas 10

Įvadas

Rinkos gyvuoja visur, kur tik žmonės susieina, norėdami pirkti ar
parduoti savo prekes ar paslaugas. Tokiose ekonomikos sistemose, kaip,
pavyzdžiui, JAV, vartotojai keičiasi savo prekėmis ir paslaugomis daugelyje
tarpusavyje konkuruojančių rinkų. Šie mainai sudaro pakankamai geras
sąlygas žmonėms plėtoti savo verslą.
Ekonomistai dažnai kalba apie rinkos „struktūrą“. Tai sakydami jie turi
galvoje pirkėjų ir pardavėjų skaičių bei pajėgumą. Kai kuriose šakose, kaip
automobilių prekyba, trys ar keturios JAV firmos ir keletas užsienio
gamintojų patenkina milijonų pirkėjų poreikius. Priešingai, karinės
aviacijos šakose tėra keletas gamintojų ir saujelė pirkėjų (JAV ir keletas
užsienio valstybių). Akcijų bei obligacijų rinkose yra daug ir pirkėjų, ir
pardavėjų. Pagrindinės rinkos struktūros yra šios: tobula konkurencija,
monopolinė konkurencija, oligopolija ir monopolija.
1.1 lentelė. Pagrindinės ekonomikos rinkų charakteristikos
| |Tobula |Monopolinė |Oligopolija |Monopolija |
| |konkurencija |konkurencija | | |
|Firmų |Daug |Daug firmų |Keletas |Vienintelė |
|skaičius |nepriklausomų|pateikia |didelių firmų |didelė |
| |firmų. |panašias |tiekia |firma. |
| |Niekas negali|prekes ir |panašius | |
| |kontroliuoti |paslaugas. |produktus ir | |
| |rinkos. | |paslaugas. | |
|Kainų |Kontrolės |Silpna |Griežta |Visiškai |
|kontrolė |nėra. Rinka |kontrolė. |kontrolė. |kontroliuo-j|
| |pati lemia |Prekių |Dažnai kainas |amos |
| |kainas. |pakaitalai |lemia „kainų |(dažniausiai|
| | |riboja kainų |lyderis“. |vyriausybės)|
| | |kontrolę. | |. |
|Produktų |Diferenciacij|Produktai ir |Ryški kai |Diferenciaci|
|diferenci|os nėra. |paslaugos |kurių |jos nėra....