Monių tipai ir jų veiklos ypatybės

Referatas
 5
Microsoft Word 106 KB
13 puslapiai

Turinys

Įžanga3
Įmonių rūšys ir jų klasifikavimas4
Individualios įmonės5
Tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės 6
Žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės 7
Įmonių tikslai, įmonių valdymo funkcijos 8
Įmonių planai 9
Įmonių kontrolė, įmonių valdymo organai ir organizacinė valdymo struktūra 10
Įmonių ir jų steigėjų teisės, pareigos ir apribojimai įmonėms 13
Įmonėms taikomos sankcijos, bendrosios įmonių steigimo taisyklės 14
Patentai, licencijos 15
Mokesčiai 16
Išvados 17
Literatūra 18

Įžanga

Šią temą pasirinkome todėl, kad mes studijuojame verslo vadybą ir ateityje galbūt steigsime savo įmonę, todėl norėjome susipažinti su Lietuvoje veikiančių įmonių tipais ir jų veiklos ypatybėmis. Galvojame, kad tai bus naudinga mūsų praktinei veiklai.
LR įmonių įstatymo 6 str. nurodyta, kokių rūšių įmonės gali veikti Lietuvos Respublikoje. Tai individualios (personalinės) įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, investicinės bendrovės, valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).
Individualios (personalinės) įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės sudaro didžiausią visų Lietuvoje veikiančių mažųjų įmonių dalį – daugiau kaip 90%.
Šiame darbe aptarėme:
• Įmonių rūšis;
• Veiklos tikslus;
• Valdymo funkcijas;
• Valdymo organus ir organizacinę valdymo struktūrą;
• Įmonių ir jų steigėjų teises, pareigas ir apribojimus įmonėms;
• Įmonių steigimo taisykles (patentus, licencijas, mokesčius).

Įmonių rūšys

Lietuvoje veikiantys įstatymai numato tokias įmonių rūšis: individualiosios (personalinės), akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos, kooperatinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, kredito unijos. Visos įmonės skirstomos į dvi grupes: turinčios juridino asmens teises (juridiniai asmenys) ir neturinčios juridinio asmens teisių (fiziniai asmenys).

Įmonių rūšys ir jų klasifikavimas pagal juridinį statusą

Individualios (personalinės) įmonės

Individualioji (personalinė) įmonė nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ar keliems fiziniams asmenims bendrosios privatinės nuosavybės teise. Šios įmonės neturi juridinio asmens teisių, jų turtas neatskirtas nuo įmonininko turto.
Individualiosios įmonės pavadinime, būtina įvardinti jos...