Monių finansai

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 123 KB
16 puslapiai

ĮVADAS Į ĮMONIŲ FINANSŲ VALDYMĄ

Įmonių finansai yra finansų sistemos sudėtinė dalis. Jie per pinigus
apibūdina ekonominius santykius, atsirandančius dėl pagrindinių ir
apyvartinių lėšų apytakos, produkcijos, darbų ir paslaugų gamybos bei
realizacijos, jų piniginių išteklių sudarymo ir panaudojimo. Taigi įmonių
finansai apibūdina jų gamybinės – komercinės veiklos finansinius dalykus.
Būdami glaudžiai susiję su bendrojo vidaus produkto gamyba, paskirstymu bei
vartojimu, įmonių finansai aktyviai veikia tuos procesus.
Įmonių finansai yra piniginiai santykiai, atsirandantys gamybos procese,
kuriant ir realizuojant naujai sukurtą vertę.
Įmonių finansai atspindi ekonominius santykius, atsirandančius dėl įmonės
lėšų apytakos, produkcijos gamybos ir realizavimo, finansinių išteklių
sudarymo ir panaudojimo. Įmonių finansų turinį sudaro piniginiai santykiai:
1. Įmonių viduje (tarp padalinių, tarnybų ir t.t.);
2. Tarp įmonių ir jos darbuotojų (darbo užmokesčio, premijų, pašalpų
išmokėjimas, įvairūs išskaitymai ir t.t.);
3. Tarp įmonių (įvairūs tarpusavio atsiskaitymai);
4. Tarp įmonių ir finansų bei kredito sistemos.
Vadiansi, įmonių finansai – visuma piniginių santykių, pagal kuriuos
sudaromi ir naudojami įmoių ir bendri valstybiniai finansinių išteklių
fondai.
Įmonės finansiniai ištekliai – tai lėšos, kurios susidaro įmonėje per
metus plėtojant gamybą ir finansinę veiklą ir panaudojamos įmonių bei
kolektyvo narių gamybiniams bei socialiniams poreikiams. Finansiniams
ištekliams priskiriama: susidėvėjimo atskaitymai, pelnas, gaunamos
paskolos, akcijos, platinant obligacijas pritraukiamos lėšos, rezervai,
privalomieji fondai.
Įmonių finansų yra tokia paskirtis:
1. Finansinių išteklių sudarymo ūkinės veiklos procese;
2. Finansinių išteklių panaudojimas gamybai plėtoti, darbuotojams
skatinti biudžeto pajamoms sudaryti;
3. Nacionalinių pajamų gamybos, paskirtymo ir panaudojimo kontrolė.
Įmonių finansinių išteklių sudarymas – būtina gamybos vystymo sąlyga.
Finansinius išteklius sukaupti padeda atsiskaitymų būdai, taikomi metodai
ir mokėtojų finansinė padėtis. Įmonių pinigų fondai yra sudaromi iš savų
lėšų. Įmonės gali gauti ir bankų kreditus, ir avansus iš kitų įmonių.
Tinkamas savų ir pritrauktų lėšų, įskaitant kredito išteklius, derinimas
padeda kuo efektyviau jas panaudoti gaminant produkciją, atlikti darbus,
paslaugas gamybos ir realizacijos procese.
Finansiniai ištekliai naudojami tolesniam gamybinės veiklos plėtojimui,
kadrams rengti, socialinėms, kultūrinėms...