Monių bankrotų procedūra

Teisės referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 72 KB
7 puslapiai

ĮVADAS 2
1.BANKROTAS - AKISTATA SU REALYBE 3
1.1. Kokios yra bankroto proceso rūšys ir tikslai? 3
1.2. Kokiais pagrindais pradedamas bankroto procesas? 3
2.BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMAS 5
3.BANKROTO BYLOS NAGRINĖJIMAS TEISME 6
3.1. Įmonės administratorius 7
4. KREDITORIŲ INTERESŲ GYNIMAS 8
5.BANKRUTAVUSIOS ĮMONĖS LIKVIDAVIMAS 10
6. ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESŲ APŽVALGA 11
2006 M. SAUSIO-BIRŽELIO MĖN. 11
IŠVADOS 12
LITERATŪROS SĄRAŠAS 13

ĮVADAS
Bankrotas – rinkos mechanizmo užtikrinimo pagrindas, stovintis vienoje gretoje su konkurencijos ir nuosavybės į kapitalą įteisinimu. Tvirti finansiniai varžtai turi sudaryti sąlygas laiku įvykdyti bankrotą, kad neleisti turtui išplaukti, blogą valdymą pakeisti geru, atkurti konkurencines galias, perskirstyti „kapitalo valdymą“. Bankrotas pirmiausia nuskriaudžia įmonės savininkus – priverčia juos perleisti savo turtą, jo atsisakyti, atsiskaityti su kreditoriais, blogiausiu atveju – palikti verslą kitiems, sugebantiems ūkininkauti geriau. Nukenčia ir darbuotojai, kuriems reikia iš esmės pakeisti savo gyvenimą. Tačiau tai būtina priemonė, leidžianti panaikinti blogybę, kurios nelikvidavus, situacija tik dar labiau pablogėtų.
Įstatyme bankrotas apibūdintas kaip nemokios įmonės būsena, kai įmonei teisme yra iškelta bankroto byla arba kreditoriai įmonėje vykdo bankroto procedūras neteismo tvarka.
Įmonė tol yra bankrutuojanti, kol vyksta bankroto procesas. Kai teismas ar kreditorių susirinkimas ją pripažįsta bankrutavusia, ji likviduojama.
Darbo tikslas – išanalizuoti kokia yra bankroto iškėlimo tvarka.

1.BANKROTAS - AKISTATA SU REALYBE

1.1. Kokios yra bankroto proceso rūšys ir tikslai?
Vokietijos įstatymas dėl bankroto pripažįsta tik vieną bendrą bankroto procesą. Jo tikslas – kuo geriau ir proporcingiau patenkinti kreditorių reikalavimus. Bankroto procedūra gali būti vykdoma pagal įstatymo nustatytas likutinio turto – vadinamosios „nemokumo masės“– administravimo, naudojimo ir paskirstymo taisykles [vadinamasis įprastinis bankroto procesas]. Bankroto proceso dalyviai gali priimti bankroto proceso plane ir kitokias taisykles, ypač kai norima išlaikyti įmonę.
Be to, bankroto procesas turi suteikti fiziniams asmenims galimybę pradėti veiklą iš naujo. Tai realizuojama taip, kad, užbaigus bankroto procesą, yra atleidžiama nuo dar negrąžintų skolų (vadinamasis atleidimas nuo likusios skolos).
1.2. Kokiais pagrindais pradedamas bankroto procesas?
Siekiant pradėti bankroto procesą visų pirma reikalingas prašymas iškelti bankroto bylą. Tokį prašymą gali pateikti pats skolininkas arba...