Monės pelnas

 5
Microsoft Word 146 KB
19 puslapiai

Kursinis darbas pas v gaveli. Pelningumas kursinis darbas. Kursinis darbas pas v gaveli. Pelningumas kursinis darbas.

ĮMONĖS PELNAS

TURINYS:

1. Įvadas
2. Kaštų ir pajamų srautai.
3. Investicijos ir gamybos atnaujinimas.
4. Pinigų srautų prognozavimas.
5. Monopolija ir oligopolija.
6. Mokesčiai rinkliavos ir kitos lengvatos.
7. Kaip apsidrausti nuo verslo nutrūkimo rizikos.
8. Išvados.

1.Įvadas

Alternatyvieji kaštai yra rezultatas, kurį užtikrina geriausia išteklių panaudojimo alternatyva. Tai kaštai, kurie gali atsirasti perskirstant išteklius kitos produkcijos gamybai. Priimant optimalų sprendimą, reikia gerai apskaičiuoti atitinkamus kaštus, jei sprendimas yra susijęs su vartojimu, gamyba ar investavimu. Optimalusis sprendinys – tai sprendinys, maksimizuojantis arba minimizuojantis tikslo funkciją.
Optimalumo terminas reiškia, kad sprendimo pasekmės buvo palygintos su visų galimų alternatyvų pasekmėmis. Iš to išplaukia, kad optimalus sprendinys reiškia geriausią pasirinkto tikslo variantą. Maksimalus pasiekto konkretaus tikslo lygis matuojamas atitinkamai: pelnas, nacionalinės pajamos, ilgaamžiškumas ir kt.
Pelnas ekonomiškai vertinant – tai bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų, kurie apima alternatyviuosius gamybos kaštus, skirtumas.
Buhalteriškai skaičiuojant pelną jis skirsis nuo ekonominio paskaičiavimo. Į buhalterinį pelno skaičiavimą neįtraukiami spėjamieji kaštai – palūkanos, atlyginimas gamybos išteklių tiekėjams, iš kitų organizacijų; naudojimasis gamybos ištekliais – kapitalu, darbu, - tiekiamas pačių savininkų; grynosios įplaukos firmos savininkams už kapitalo tiekimą ir riziką; atlyginimas verslininkams už už gamybos organizavimą, naujos produkcijos gamybą, riziką ir t.t
Taigi ekonominis pelnas arba nuostolis parodo ar turimus išteklius apsimoka naudoti dabartinei veiklai plėtoti.
Ekonominį pelną įmonės gauna ne visada. Dažnai jų veiklos rezultatas yra normalusis pelnas. Normalusis pelnas yra tai, ką įmonė uždirba, kai ekonominis pelnas yra lygus nuliui. Tokiu atveju visi įmonėje veikiantys gamybos veiksniai tik padengia savo alternatyviuosius kaštus. Taigi tai, ką vadiname normaliuoju pelnu, faktiškai nėra pelnas, o tik nuosavo darbo ir verslumo atlyginimas. Kai jie kompensuojami tokiu dydžiu, kad sulaikomi nuo perėjimo į kitą šaką, sakoma, kad gaunamas normalusis pelnas. (Mikroekonomika/ V.Gavelis ir kt. Vilnius, 2000. Psl.143).
Pagrindinis kiekvienos įmonės tikslas yra pasiekti kuo geresnių darbo rezultaų ir užtikrinti kuo didesnį pelną. Pabandysim apžvelgti pagrindinius aspektus, kurie turi džiausią įtaką įmonės pelningumui. Taip pat panagrinėsime, kaip galima išvengti nuostolių, susidarančių ne tik nuo pačios įmonės veiklos , bet ir nuo...