Monės organizavimas ir valdymas

 5
Microsoft Word 176 KB
23 puslapiai

Turinys

Įvadas 2
1. Įmonės pasirinkimas 2
1.1.Pasirinktos veiklos rūšies trumpas apibūdinimas 2
1.2. Įmonės rūšies pasirinkimo pagrindimas 2
2. Įmonės steigimas 2
2.2. Steigimo sutarties turinys 2
2.3. Įstatų turinys 2
2.4. Įstatinio kapitalo formavimo forma 2
3. Bendrovės valdymo organai 2
3.1. Valdymo organų pasirinkimas 2
3.2. Valdymo organų kompetencija 2
4. Bendrovės veiklos strategija 2
4.1. Bendrovės esamos padėties analizė SWOT metodika 2
4.2. Bendrovės strateginiai tikslai 2
4.3. Bendrovės taktiniai (operatyviniai) tikslai 2
4.4.Potencialios rinkos analizė 2
4.5.Konkurencijos analizė 2
4.6. Strategija 2
4.6.1.Marketingo strategija 2
4.6.2.Produkcijos vystymo strategija 2
4.7. Strategijos pasirinkimo pagrindimas 2
4.8.Kritinė rizika 2
5.Bendrovės veiklos valdymo struktūra 2
5.1. Atskirų struktūros dalių kompetencija 2
5.2. Darbuotojų pareiginiai nuostatai 2
5.4. Ūkinės veiklos procesų valdymas - organizacinės struktūros dalių sąveika 2
5.5.Organizacinės struktūros sudarymas ir pagrindimas 2
Iðvados 2
Literatūros sąrašas 2

Įvadas

Lietuva kaip ir daugelis Rytų Europos šalių, šiuo metu išgyvena besitęsiantį jau kurį laiką naujų įmonių atsiradimo bumą. Neabejotinai vienas iš svarbiausių etapų yra visos procedūros susijusi su įmonės steigimu ir registravimu. Bet dar prieš registruojant įmone reikia praeiti nemaža pasiruošimo etapą ir tik apgalvojus visa veiklą ir su tuo susijusius organizacinius dalykus galime pradėti jau konkrečius veiksmus ir žengti pirmuosius žingsnius įmonės veiklos pradžios link. Kuo geriau pasiruošime įmonės steigimui, kuo daugiau alternatyvių galimybių apgalvosime tuo didesnės bus mūsų sėkmės galimybės.

Reikia išmokti įvertinti pasirinktą veiklos sritį, reikiamus veiklai resursus ir daugelį kitų faktorių kurie sudarytų sąlygas naujai įmonei įeiti į rinką, vystyti sėkmingą veiklą ir gauti pelną, bei siekti kitų tikslų.
Šis darbas suteikia puikią galimybę susijungti teorines žinias su praktinėmis, bei plačiau susipažinti su pagrindiniais įmonės steigimo, organizavimo ir valdymo aspektais.

Aš pasirinkau UAB, kurią pavadinau “Medinės konstrukcijos”, kuri dirbs medinių stogo konstrukcijų gamybos srityje, bet šiuo atveju ji labai glaudžiai susijusi su statyba ir, mano nuomone, turi visai neblogas perspektyvas išlikti šiame versle.
Statyba yra vienas tų verslų kuriuos galime vadinti amžinais, ji gali keisti savo metodus, formas, medžiagas, darbo atlikimo būdus, bet ji išliks, nes žmogus negali gyventi be pastogės. O kai statomas namas, jam reikia ir...