Monė gardėsis

 5
Microsoft Word 100 KB
12 puslapiai

TURINYS

Įvadas2

1. Marketigo komplekso programos elementai3
2. Marketingo orientacija įmonėje………………………………………………………………….4
3. Įmonę „Gardėsis“įtakojantys mikroaplinkos ir makroaplinkos elementai……………………8
4. UAB „Gardėsis“ įmonės rinka Lietuvoje9
5. UAB „Gardėsis“prekės vartotojų rinkoje segmentavimas……………………………………13
6. Vartotojo elgesio faktoriai darantys įtaką gaminamos produkcijos pirkimui……………….…15
7. Gaminamos produkcijos (prekės) apibūdinimas…………………………………………………15
8. Kainų nustatymas, jų strategijos…………………………………………………………………17
9. Gaminio pateikimo strategija…………………………………………………………………….19
10. Gaminių rėmimo strategija……………………………………………………………………20
11. Įmonės prekių SWOT analizė23

IŠVADOS………………………………………………………………………………………….24
LITERATŪROS SĄRAŠAS25

2
ĮVADAS

Darbo tikslas – įvertinti įmonės marketingą, atliekant praktinę verslo analizę, aprašyti įmonės gaminamos produkcijos asortimentą, susipažinti su marketingo naudojama strategija, marketingo padalinį įmonėje, atlikti rinkos tyrimą ir įvertinimą, konkurentų pozicijas, kainų nustatymo metodus, prekės pateikimo strategija, naudojamą reklamą, įmonės marketingo planą, ištirti įmonės rinką Lietuvoje, taip pat aprašyti šios įmonės sėkmingą darbo organizavimą.
Darbo uždaviniai - pagrindinis darbo uždavinys UAB „Gardėsis“ praktinė verslo analizė. Aprašyti ir paaiškinti kaip įmonėje veikia marketingo skyrius, jo elementai pritaikyti sėkmingam įmonės gyvavimui. Kaip sistemingai yra taikomi marketinginiai tyrimai – jų dėka įmonė sėkmingai integruoja į įvairias pasaulio šalių rinkas.
Įmonės sėkmės formulė – tai tobulai organizuota marketingo sistema, kuriai vadovauja profesionalūs darbuotojai, kurie operatyviai reaguoja į rinkos pokyčius, pritaikant išsamią rinkos analizę, teisingai supranta marketingo turinį ir reikšmę ir naudingumą analizuojant ir sprendžiant ekonomikos ir verslo problemas. Atlikti įmonės verslo analizę, marketingo tyrimo procesą, pasirinkta aprašomuoju tyrimo plano tipu, turint informacijos iš pirminių ir antrinių tyrimų šaltinių.
Marketingas – tai ne tik rinkos tyrimo preimonių sistema, bet ir įmonės bei jos tarpininkų gamybinės ir komercinės veiklos valdymo filosofija, strategija...