Monė

Konspektas
 5
Microsoft Word 58 KB
6 puslapiai

6. Įmonės apibūdinimas.
Įmonė — tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, užsiimantis tam tikra ūkine veikla. Kiekviena įmonė yra organizacija.
Įmonė apibrėžiama ir kaip ekonominė, savarankiška, gaminanti rinkai organizacija. Kaip ekonominė organizacija įmonė skaičiuoja visas savo pajamas, išlaidas, ir siekia gauti pelną.
Būdama savarankiška organizacija, įmonė daugelį uždavinių sprendžia pati: kokią produkciją (paslaugas) gaminti, kada gaminti, kam parduoti, kada parduoti, už kiek parduoti, kiek mokėti
darbininkams ir pan. Įmonės niekas neišlaiko, ji pati turi užsidirbti pinigų. Jei to padaryti nesugebės, turės bankrutuoti.
Kadangi įmonė, yra gaminanti rinkai organizacija, tai negalima vien tik gaminti ir negalvoti, ar pavyks parduoti norima kaina. Įmonė turi įvertinti rinkoje esančius konkurentus, numatyti galimus produkcijos pirkėjus, palaikyti ryšius su pardavėjais ir kitomis įmonėmis bei organizacijomis ir pan.
6.1. Inovatyvi įmonė – įmonė, kuri orientuota į nuolatinį naujovių diegimą. Joje nuolat vyksta pasikeitimai, kurie turi būti valdomi, kad nebūtų chaoso.
Inovatyvios įmonės bruožai:
٭Įnovatyvios įmonės darbuotojų bruožai:
٭Sisteminis mąstymas.
٭Platus požiūris.
٭Originalumas.
٭Nepataikavimas autoritetams.
٭Nepriklausomybė.
٭Žingeidumas – norėjimas viską žinoti.
٭Atkaklumas.
٭Užsispyrimas.
٭Koncentracija, sprendžiant problemas, ir kt.

6.2.Įmonių skirstymas teisiniu požiūriu:
• individualios (personalinės);
• ūkinės bendrijos:
• tikrosios ūkinės bendrijos;
• komanditines ūkinės bendrijos.
• akcinės bendrovės:
• uždarosios akcinės bendrovės;
• akcinės bendrovės.
٠ akcinė bendrovė specialios paskirties.
٠ investicinė akcinė bendrovė.
• valstybės ir savivaldybių įmonės. ir kitos

6.3 Individuali (personaline) įmonė
Individualios įmonės teisiniu požiūriu — tai fiziniai asmenys, vykdantys įvairias ūkines — komercines operacijas. Sandėrius jie sudaro savo vardu. Už įmonės įsipareigojimus visiškai atsako savininkas visu savo asmeniniu turtu, t. y. įmonės ir jos savininko turtas yra neatsiejami.
Individuali įmonė neturi juridinio asmens teisiu, ji dažniausiai priklauso šeimai, arba šeimos asmeniui. Savininko pavardė įrašoma įmonės firmoje. Firma – įmonės vardas, kuriuo įmonininkas veikia ir pasirašo sutartys. Įmonės savininkas yra kartu ir įmonės vadovas. Įmonės visiškai atsako už savo įmonės skolas. Tai paplitusi verslo organizavimo forma rinkos ekonomikos šalyse.

Individualios įmonės PRIVALUMAI:
٠ individualiam...