Moljeras tartiufas

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

Tartiufas analize. Tartiufas analize. Moljeras tartiufas analize. Moljeras tartiufas analize.

Žanas Batistas Moljeras ( tikroji pavardė – Poklenas) – įžymiausias prancūzų klasicizmo komedijios kūrėjas. Jis sukūrė satyrinę socialinę komediją, kurioje išjuokė neigiamus savo meto tikrovės reiškinius absoliutinės monarchijos despotiškumą, luominius ir religinius prietarus.
Moljeras gimė 1622m. Paryžiuje, karaliaus dvaro baldų apmušėjo šeimoje, mokėsi Klermono koleže ir baigė teisės mokslus Orleane, bet teisininko profesija niekada nesivertė. Nuo pat jaunystės Moljeras domėjosi literatūra, teatru ir filosofija. Su kitais jaunais aktoriais ir teatro mėgėjais įsteigė teatrą, pavadinęs jį “Puikiouju teatru”. Tačiau teatras neturėjo pasisekimo, paskendo skolose ir užsidarė. Tada Moljeras prisijungė prie klajojančių artistų trupės ir išvyko į provinciją. Jis tapo vienu svarbiausių šios trupės artistu, režisieriumi ir pagaliau dramaturgu.
Moljero dramaturgija susijusi su geriausiomis prancūzų liaudies farsų tradicijomis. Su jais rašytojas susipažino, klajodamas po provinciją . Iš liaudies farsų dramaturgas mokėsi kurti gyvas komiškas situacijas, sąmojingą dialogą, sodrius charakterius. Moljeras farsą pakėlė ligi tikrai meniškos komedijos, praturtino jo idėjinį turinį ir meninę formą.
Pirmosios komedijos Moljerą išgarsino provincijoje ir atvėrė kelius persikelti į Paryžių, 1656m. jis pastato Paryžiuje savo komediją “Juokingos pamaivos”, turėjusią didelį pasisekimą. Moljeras netrukus tapo dvaro dramaturgu ir dirbo čia ligi mirties. Tačiau rašytojas nebuvo dvaro visuomenės linksmintijas. Jo komedijos – tai kandi satyra prieš privilegijuotą visuomenę. Jau “Juokingose pamaivose” sąmojingai išjuokiamas aukštosios visuomenės manieringumas ir tuštumas, o vėliau atskleistas dar didesnis jos moralinis supuvimas. Pirmosios Moljero komedijos vadinamos papročių komedijomis, nes čia daugiausia pajuokiamos to meto visuomenės pažiūros ir papročiai. Šiose komedijose dar dažnai stengiamasi sukelti juoką išorinėmis priemonėmis (mušimas lazdomis, persirenginėjimai, grubūs pokštai). Tačiau Moljero komiški charakteriai kaskart darosi meniškesni, o kartu gilėja visuomeninė satyra. 1664 m. moljerasparašo vieną svarbiausių savo...