Mokytojo profesijos specifiškumas

Referatas
 5
Microsoft Word 44 KB
3 puslapiai

Mokytojo profesijos specifiškumas.
Mokytojo saviugdos būtinumas

Mokytojo profesija yra labai sudėtinga ir reikšminga. Jo darbo objektas yra augantis ir kas akimirka besikeičiantis žmogus, todėl mokytojas turi spėti keistis kartu, kad sugebėtų įvertinti jo būsenas, lūkesčius, troškimus, perteikti žinias, formuoti įgūdžius ir sugebėjimus.Ugdantis augantį žmogų, pats mokytojas turi būti asmenybė.
Mokytojo profesiją paprastai renkasi žmonės, kurie mėgsta dalyką ir dalytis žiniomis su vaikais, ugdyti asmenybę, kuriems malonu matyti, kaip vaikai vis daugiau sužino, taip pat patinka patiems mokytis.Žmonės, nedirbantys mokykloje, paprastai teigia, jog ši profesija itin patraukli, nes dirbama tik pusė dienos, ilgos atostogos. Ir tik pats dirbantis gali išvardinti kai kuriuos neigiamus aspektus : realiai per dieną dirbama gana daug, trūksta laiko pasidalyti išgyvenimais, per maža bendraujama su suaugusiais, per maža laiko skiriama šeimai.Šiais laikais, kai, tėvų nuomone, už viską (arba beveik) atsakinga mokykla, mokytojui tenka didelė atsakomybė už savo ugdytinius.
Mokytojas savo darbe susiduria su dideliais reikalavimais, kuriuos stengiasi įgyvendinti.Parkai F. W., Hardcaste B. išskiria penkias mokymosi realybes, kurios gali būti mokytojo stresoriai.
Pirmoji - neįmanoma numatyti mokymo rezultatų, nepaisant didžiausių mokytojo pastangų. Antra - negali išmatuoti, ką išmoksta mokiniai per pamoką, net jei turi tikslius ir detalius mokymo planus. Trečia - mokytojo darbas vertinamas pagal mokinio laimėjimus. Ketvirta - mokymo spontaniškumas ir betarpiškumas.Penkta - mokymas toks unikalus, jog neįmanoma jo detaliai aprašyti. Todėl mokytojas stengiasi susikurti individualų mokymo stilių, atsižvelgdamas į mokinių gebėjimus, norą mokytis.
Mokytojas mokykloje atlieka keletą svarbių vaidmenų : klasės lyderio, dalyko mokytojo , auklėtojo, patyrusio ir pasitikėjimą keliančio vyresnio draugo.
Kaip klasės lyderis, mokytojas yra atsakingas už psichologinį klasės klimatą. Jis turi protingai panaudoti savo autoritetą, ugdyti vaikų savikontrolę ir tinkamą elgesį, atsižvelgdamas į jų poreikius ir modeliuoti neprietaringas pažiūras į bendraklasius, dalyką,...