Mokyklos vizijos ir jos dabarties apibūdinimas

Rašinys
 5
Microsoft Word 47 KB
4 puslapiai

Rasinys apie mokykla. Rasinys apie mokykla. Saugi mokykla rasinys. Saugi mokykla rasinys. Apie mokykla rasinys. Ateities mokykla rasinelis. Apie mokykla rasinys. Ateities mokykla rasinelis.

MOKYKLOS DABARTIES IR JOS VIZIJOS APIBŪDINIMAS


Vilnius
2008
Vilniaus Pilaitės vidurinė mokykla yra trijų gatvių apsuptyje: Įsruties, Tolminkiemio ir I.Kanto. Ji pastatyta 1992 m.
Pirmaisiais metais šioje mokykloje mokėsi 400 mokinių, dirbo 41 mokytojas. Pirmasis mokyklos direktorius buvo K.Armonas. Dabar mokykloje mokosi 786 mokiniai, dirba 68 mokytojai. Mokyklos direktorius Z.Popovas džiaugiasi darbščiu, aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvu: čia dirba 6 mokytojai ekspertai, 14 mokytojų metodininkų, 39 vyr. mokytojų.
Visus šiuos 11 metų mokyklos kolektyvas ieškojo naujų mokymo metodų, keitė požiūrį į mokinį ir jo lavinimosi galimybes. Kelią skynės visuminis ugdymas – minties, veiksmo ir žodžio vienovė. Sustiprėjo ugdymo bazė: įrengti du informatikos kabinetai, įsigyta daug audio, video technikos užsienio kalboms mokyti, daug kitų mokymo priemonių. Įrengtas stomatologijos kabinetas. Pagražėjo mokyklos interjeras (suremontuoti kabinetai, koridoriai, aktų ir sporto salės, valgykla). Gražėja ir mokyklos aplinka.
Pilaitė – naujas Vilniaus miesto mikrorajonas, dar tik kuriantis savo tradicijas ir formuojantis savo kultūrinę aplinką. Mokykla turi būti to kūrimo centre ir stengtis, kad jos ugdytiniai suvoktų svarbiausias gyvenimo vertybes ir tiesas: neprarastų savo etninių šaknų, natūralaus kalbos jausmo. Tai labai svarbu. Kitaip žmonės taps vieniši, pasimes technizuotame pasaulyje, praras tradicines vertybes, neįgis naujų.
Mokyklos vizija. Mokykla – šiuolaikiška, saugi ir atvira, besivadovaujanti demokratijos ir liberalumo principais įstaiga, kurianti ir ugdanti aukštos kultūros bendruomenę, gebančią plėtoti humanistinius santykius, užtikrinanti puikias šiuolaikiškas technologijomis ir pedagoginėmis bei psichologinėmis naujovėmis ugdymo(si) sąlygas, siekiant bendrųjų išsilavinimo standartų, garantuojančių ne tik brandų jaunos kartos pilietį, bet ir galimybę mokytis visą gyvenimą, sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje.
Mokyklos misija. Ugdyti sąmoningas bei turinčias tvirtas vertybines nuostatas asmenybes kaip šalies ateities piliečius, gebančius efektyviai organizuoti savo ir kitų bendruomenės (visuomenės) narių veiklą, aktyviai dalyvauti klasės ir mokyklos bendruomenės veikloje, kultūringai, pagarbiai elgtis, užjausti, pagelbėti, mandagiai ir motyvuotai ieškoti teisingumo, reikalauti iš savęs ir kitų sąžiningumo, viešumo ir atsakomybės, sveikai gyventi, svajoti, kurti.

Mokyklos tikslai:
1.Siekti aukštesnės ugdymo(si) kokybės, tobulinant ugdymo(si) pokyčių analizę, vadybą, koordinuojant visų mokyklos bendruomenės narių veiksmus
2. Kelti bendruomenės kultūrą, kurti...