Mokyklos kultūros kaita

Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

Įžanga
IMETEC‘o mokyklos tobulinimo programa nuo 1976 metų, kai buvo patvirtinta, vadinama Institucinio ugdymo programa (IUP). Iš pat pradžių buvo žinoma, kad dėl praktinio pedagoginio darbo pokyčių mokykloje, dažnai keisis mokytojų ir švietimo vadovų nuostatos bei poelgiai, o gal ir mokyklos kultūra.
Pradinis taškas yra mokykla. Prieš imantis „inovacijų“ ji turi išsiaiškinti, ko jai reikia. Aštuntajame XX a. dešimtmetyje „inovacijų bangos“ ritosi viena paskui kitą. Mokyklos dažnai buvo įtraukiamos į veiklą, atsižvelgiant į kaitą, tačiau retai tobulėjo. Todėl vienas iš pirmųjų svarbiausių plėtros uždavinių, kuriuos numatė IMTEC, buvo sukurti diagnozės „instrumentą“ (IMI), kuriuo organizacija galėtų nustatyti savo privalumus ir trūkumus.
Atnaujinti mokyklos praktiką buvo daug sunkiau nei tikėtasi. Nelengva buvo priversti mokyklas nusistatyti diagnozę. Antra, dar sunkiau buvo nuo diagnozės pereiti prie veiklos. Trečia, kai kuriose mokyklose šis procesas dažnai nutrūkdavo dėl ribotų gebėjimų ką nors keisti. Dėl to buvo nutarta imtis dvejų metų konsultacinio ugdymo programos. Ši praktinio mokymo programa, prižiūrima tiesiog mokyklose, davė progų prasmingai keistis patirtimi. Ja remdamasi, buvo galima pradėti galvoti apie IUP.
Institucinio ugdymo programa (IUP) visada turėjo daug užmojų. Mus kankino daugybė abejonių. Bandyta sieti teoriją su praktika. Norėta dirbti ir trumpai, ir ilgai. Sudaryta išsamių mokymo programų konsultantams ir vadybininkams. Norėta IUP išbandyti įvairių kultūrų sąlygomis.
Svarbiausi darbo orientyrai buvo kaitos teorija ir organizacijos teorija. Šioje srityje per pastaruosius dešimt metų be galo daug pokyčių. Rūpėjo sukurti tokią darbo praktiką, kurią būtų galima tolydžio vertinti ir keisti.
Kaitą suprantame kaip mokymąsi, vieną iš natūraliausių žmogaus veiklos būdų. Mokymasis sudaro dalį mūsų gyvenimo iki mums gimstant. Jam reikia daug jėgų, tačiau už pastangas gerai atsilyginama. Gyvenime jis labai svarbus. Jei nesimokytume neaugtume.
Keisti mokyklas irgi reiškia mokytis. Toks procesas apima ir individus, ir grupes; tiesą sakant, kiekvieną organizacijos narį. Tai mestas iššūkis, bet atpildas vertas pastangų. Tai labai svarbu.


Mokymosi mokykloje ateitis
Juo ilgiau dirbta su persitvarkančiomis mokyklomis, juo tvirčiau ėmėme įsitikinti, jog dalinių su priešokiais daromų pokyčių nepakanka. Reikia sisteminės kaitos, kuri būtų ir esminė kultūros kaita. Ta galima nusakyti šešiais punktais:
1.Paradigmos kaita. Pasaulis smarkiai keičiasi; mes dabar esame pagrindinės
paradigmos pokyčių viduryje, todėl taisomųjų keitimų...