Mokyklos kaip besimokančios organizacijos ypatumai

Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

Mokyklos organizacinė veikla referatai. Mokyklos organizacinė veikla referatai.

TURINYS

ĮVADAS
BESIMOKANTI ORGANIZACIJA1
Besimokančios organizacijos apibrėžimai1
Besimokančios organizacijos bruožai2
ORGANIZACIJOS MOKYMOSI PROCESO STRUKTŪRA3
Individualus mokymasis organizacijos kontekste4
Kolektyvinis mokymasis4
Organizacinis mokymasis5
MOKYKLA KAIP BESIMOKANTI ORGANIZACIJA6
IŠVADOS
LITERATŪROS SĄRAŠAS

BESIMOKANTI ORGANIZACIJA

Besimokančią organizaciją apibūdina dvi sąvokos:
1) besimokanti / save ugdanti;
2) organizacija.
Besimokanti / save ugdanti tai terminai, nusakantys saviugdos arba mokymosi tęstinumą, permanentinį ugdymąsį, kurie gali būti nagrinėjami edukologine prasme organizacijos lygmenyje.
Kad geriau suvoktume besimokančios organizacijos sampratą, mes pirmiausiai apibrėšime besimokančios organizacijos kontūrus, po to gilinsimės į mokymosi ir organizacijos, kaip sistemos sampratas. Po to pasistengsime jau giliau suvokti besimokančios organizacijos sampratą sisteminio mąstymo kontekste. Tuo pačiu išryškinsime labai glaudų besimokančios organizacijos ir mokyklos ryšį bei panagrinėsime mokyklos tapimo besimokančia organizacija tendencijas ir galimybes.
Šiam darbui atlikta gan nesiaura mokslinės literatūros analizė, apimanti ne tik edukologinę ir vadybinę literatūrą, bet taip pat ir filosofinę, psichologinę ir kt. Jungdama įvairias idėjas į visumą, aptikau, kad autoriai pabrėžia individo svarbą organizacijoje ir organizacijai. Todėl ir aš apie besimokančią organizaciją visų pirma kalbėsiu per individo arba besimokančio individo prizmę.
Pradėkime nuo besimokančios organizacijos apibudinimo. Viena yra kalbėti apie asmeninį vieno žmogaus mokymąsį, visai kas kita – apie besimokančią organizaciją. Būtina pabrėžti, kad besimokanti organizacija nėra besimokančių jos narių, kaip individų, visuma.

Besimokančios organizacijos apibrėžimai

Besimokanti organizacija reiškia požiūrį, atmosferą. Noras mokytis gali būti aptinkamas pavieniuose organizacijos nariuose, komandose, sistemose ir struktūrose. Mokymasis yra pagrindinė organizacijos vertybė. Dabartinėje aplinkoje pasikeitimų turi būti ieškoma, o ne vengiama.
R. Jucevičius (1996) pažymi, kad praktiniam besimokančios organizacijos koncepcijos realizavimui būtina adekvati organizacijos kultūra, kuri priimtų visų pirma nuolatinį vystymąsį, keitimąsį, atsisakytų įprastų veiklos būdų, mąstymo stereotipų. Tačiau norint sukurti tokią kultūrą, reikalinga adekvati veiklos filosofija, teikianti šiai veiklai loginį pagrindą bei prasmę, taip pat tinkama organizacinė struktūra, įgalinanti diegti komandinį darbą, bendradarbiavimą ir tuo pagrindu...