Mokyklos bendruomenės ypatumai

Referatas
 5
Microsoft Word 57 KB
5 puslapiai

Referatai apie bendruomenes. Bendruomene referatas. Referatai apie bendruomenes. Bendruomene referatas.

TURINYS

Įžanga2 psl.
Mokyklos bendruomenės gyvenimas3 psl.
Mokyklos bendruomenės organizacijos modelis5 psl.
Mokyklos bendruomenės organizacijos požymiai5 psl.
Mokyklos savivalda6 psl.
Pedagogai mokyklos bendruomenėje7 psl.
Moksleiviai ir jų tėvai mokyklos bendruomenėje8 psl.
Išvados9 psl.
Literatūros sąrašas10 psl.

ĮŽANGA

Bendruomenė – fizinių, biologinių, socialinių veiksnių junginys. Tie veiksniai yra tarpusavyje susiję, priklauso nuo žmonių bendradarbiavimo, siekiant tikslo. Mokykla – specifiškai organizuota bendruomenė, nes ji – jaunosios kartos visapusiško mokymo ir lavinimo veiksnys, susijęs su socialine aplinka, kurioje mokykla kaip bendruomenė egzistuoja.
Mokykla – veiklus vietinės bendruomenės kultūros židinys, stiprinantis ryšius tarp mokinių, jų tėvų, mokytojų ir kitų vietinių bendruomenės narių. Tai yra, mokykla svarbi visuomenėje ne tik savo mokomaisiais, ugdomaisiais ir kitais principais, bet kaip bendruomenė, jungianti kitų bendruomenių narius.
Mokykla nėra tik „sutelktinio lavinimo įstaiga“, ji kartu yra ir pedagoginė bendruomenė. Mokykla labiausiai veikia jaunimą tada, kai ji tampa ugdomąja benduomene, pagrįsta meile, pagarba, dėkingumu, aukštų gyvenimo idealų siekimu ir bendro darbo tikslais, solidarumo jausmais ir santvarkos normomis, bendradarbiavimu ir bendravimu.
Išskiriamos kelios mokyklos bendruomenės ypatybės. Visų pirma, mokykla – „pergyvenimų“ bendruomenė, nes emocinis mokyklos gyvenimas sudaro sąlygas bendriems mokinių išgyvenimams. Antra – tai „darbo bendruomenė“, nes mokyklinėje bendruomenėje atskiri nariai susieti ne tik subjektyviais išgyvenimais, bet ir darbo tikslais, solidarumo jausmais ir mokyklos tvarkos normomis. Trečia – tai susižinojimo, savitarpio supratimo, susigyvenimo ir susibičiuliavimo bendruomenė.
Kad mokylos gyvenimas turėtų įtakos asmenybės ugdymui, reikia jį organizuoti. Mokyklos gyvenimo organizavimas – viena iš privalomų funkcijų. Gerai organizuojant mokyklos gyvenimą, nėra galimybių mokykliniam formalizmui pasireikšti, mokiniams sudaromos sąlygos produktyviai dirbti, įdomiai praleisti laisvalaikį.

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS GYVENIMAS

Mokyklos gyvenimas apibrėžiamas kaip tikslingas ugdymo veiksnys, apimantis specifinius mokyklos tikslus, veiklos ir santykių procesus, jos kultūrinį, dvasinį, organizacinį būvį.
Mokyklos gyvenimo organizavimas – tai įvairių procesų jungimas į visumą, darnią veiklos sistemą tikslams pasiekti.
Mokyklos gyvenimo atvirumas aplinkos įtakoms, kultūrai akcentuojamas Lietuvos mokyklos pertvarkos dokumentuose. „Ugdo ne vien pamokose...