Mokyklinės brandos įvertinimas labaratorinis

Referatas
 5
Microsoft Word 45 KB
3 puslapiai

Mokyklinės brandos įvertinimas

Mokyklai subrendusius reikia laikyti vaikus, kurių morfofunkcinis, psiachinis ir socialinis išsivystymo lygis leidžia pradėti sistemingai mokytis ir auklėtis mokykloje.
Mokyklinės branda gali būti per ankstyva arba per vėlyva. Įvairių autorių duomeninmis, mokyklai subrendusių šešerių metų vaikų būna 49 – 74 %, šešerių ir pusės metų – 57 - 91%, septynerių metų – 82 - 97%, aštuonerių metų – 95 - 99% vaikų. Mokyklai nesubrendę vaikai neretai būna ir biologiškai nesubrendę, jie dažniau serga įvairiomis lėtinėmis ligomis, pasižymi neuro loginės sferos sutrikimais, esti menkiau fiziškai išsivystę. Dauguma mokyklai nesubrendusių vaikų nepajėgia įsisąmoninti mokymo programos, blogai mokosi, sunkiai įpranta mokytis mokykloje, neretai tampa nepaklusniais, sunkiai auklėjamais vaikais arba, jei dirba daugiau ir įtemtai, dar labiau sutrikdo sveikatą, išryškėja jų funkciniai sutrikimai, suserga viena iš lėtinių ligų. Nustatant mokyklinę brandą būtina surinkti duomenis apie socialinę padėtį, ivertinti biologinę brandą, vaiko fizinį išsivystymą, sveikatą ir atlikti vaiko protinį išsivystymą atskleidziančius tyrimus.
Norėdama ištirti vienos septynmetės mergaitės mokyklinę brandą, pirmiausia atėjau pas ją ir jos mamą. Mane jos gerai pažįsta, todėl prisistatinėti nereikėjo. Mamos pradėjau klausinėti apie vaiko socialinę padėtį, šeimos gyvenimo būdą, vaiko sveikatą.
Paklausus ar vaikas šeimoje prižiūrimas, mama atsakė, kad duoda šilumos mergaitei tiek, kiek įmanoma. Tėvai abu dirba, bet finansinė situacija nėra labai gerai, kadangi yra iš viso 4 vaikai ir juos visus reikia aprupinti, paruošti mokyklai ir t.t. tačiau vaikas yra aprenktas šiltai, paruoštas mokyklai. Moniką myli ir tėvai ir brolis ir sesrys. Tai galiu patvirtinti ir aš pati, kadangi esu ne kartą buvusi pas juos, gerai pažįstu visą šeimą, mačiau jų bendravimą, manau, kad šeimos mikroklimatas labai geras, šiltas. Toliau klausinėjau apie higienines bei sanitarines salygas. Šiuo klausimu taip pat šeima gali pasigirti, kadangi yra labai tvarkingi, kasdien plauna kambarius, valo dulkes, kiekvienas pavalgęs plauna indus, prieš...