Mokslo raidos istoriniai etapai

Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

Įvadas
Mokslas yra svarbiausias visuomenės dvasinės kultūros vystymosi elementas ir aukščiausia žmonijos žinių forma. Sparčiai tobulėjant visuomenėje vykstantiems procesams, vis labiau akcentuojama investicijų į mokslinius tyrimus, kaip į prioritetinę visuomenės raidos kryptį, svarba. Tai pat pabrėžiama, jog gyvenimo kokybė gerėja per mokslinius tyrimus visuomenei rūpimais klausimais. Tai savo ruožtu reikalauja reikalauja tyrimų atlikimo kokybės, jie turi būti subalansuoti ir patikimi, atitikti etinius ir moralinius principus.
Žodis ,,mokslas“ tiesiogine prasme reiškia sukauptų žinių sistemą. Mokslas – milžiniškas, sukauptas žmonijos žinių lobis. Jis yra nuolatinės raidos procese. Tai ilgaamžės žmonijos pažintinės veiklos raidos rezultatas. Mokslas turėjo nueiti ilgą pažinimo kelią, kuriam turėjo įtakos atskirų visuomenių formavimosi ypatumai, techninė bei kultūrinė pažanga.
Šio darbo tikslas, parodyti kaip susiformavo šiuolaikinis mokslas, kokius etapus jis turėjo praeiti. Šiam tikslui pasiekti, šiame referate, stengsiuosi pasiekti tokius uždavinius:
• Parodyti mokslo istorinę raidą, kurią suskirsčiau į tris etapus-dalis;
• Pirmoje dalyje supažindinti su senųjų amžių mokslo raida;
• Antroje su apžvelgti viduramžių ir renesanso laikotarpio mokslą;
• Trečiojoje apibūdinti XVIII-XX a. vidurio mokslo vystymąsi. (XX a. antros pusės mokslas apima kitą siūlomų referatų temą, todėl aš savo referate apie tai neminėsiu.)
Daugiausia remsiuosiu K. Kardeliu ir R. Tidikiu, kurie gana išsamiai aprašo patį mokslą ir jo istorinę raidą.


Senųjų amžių mokslo raida
Yra manoma, kad mokslo ištakų reikėtų ieškoti nuo pat žmogaus atsiradimo, t.y. praėjus daugiau kaip 4 milijardams metų. Sudarydami pastovias bendruomenes, kurioms buvo būdinga tam tikra materialinė kultūra, žmonės išsiskyrė iš gyvūnų pasaulio. Šios bendruomenės savo sukurtas priemones ir būdus kaip prasimaitinti ir apsiginti galėjo išsaugoti ir perduoti kitoms kartoms. Tai buvo vienas iš svarbiausių mokslo ištakas įtakojusių veiksnių.
Pirmieji žmogaus egzistencijos įrankiai, lazda ir akmuo, praplėtė jo galimybių ribas. Su šių įrankių panaudojimu bei jų gamyba siejama techninės pažangos pradžia. Žmogus bandydamas ir klysdamas sužinojo, ką gali valgyti ir ko turi saugotis, pažino medžiojamus žvėris ir kai ką išmanė apie augalus. ,,Vienas didžiausių to meto žmonijos laimėjimų buvo ugnies atradimas ir jos išsaugojimas. Darbo įrankiai buvo mechanikos ir fizikos pagrindas, o ugnis – chemijos pagrindas“ . Jau senovės akmens amžiuje buvo padėti praktiniai receptų pagrindai, iš kurių vėliau...