Mokomosios praktikos ataskaita

Turizmo analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 77 KB
8 puslapiai

Mokomosios praktikos ataskaita analizė. Mokomosios praktikos ataskaita analizė.

TURINYS

Psl.
Įvadas 3
1. Įmonės ir jos prekių (paslaugų) charakteristika 4-5
2. Marketingo aplinkos analizė 6
2.1. Mikroaplinkos analizė 6-7
2.2. Makroaplinkos analizė 8
3. Tyrimo objektas – benzinas Ventus. Problema. Tikslas 9
4. Prekės charakteristika 10
5. Pateikimas 11
6. Rėmimas 12
Anketa 13
Apklausa 14
Išvados 15
Klientų apklausos rezultatai 15-17
Literatūros sąrašas 18

ĮVADAS

Kiekvienoje įmonėje atliekama daugybė funkcijų, kurios visiškai ar bent iš dalies priskirtinos marketingui. Įmonės kuria ir tobulina prekes, reguliuoja jų kainas, parduoda jas pačios arba per partnerius. Be to, dedamos pastangos vartotojų poreikiams ištirti, ryšiams su jais per reklamą ar kitais būdais užmegzti ir palaikyti. Visus šiuos veiksmus galima atlikti atsitiktinai arba planingai. Įmonės veiklos planavimas leidžia susieti ir suderinti įvairius veiksmus į vieningą visumą ir taip pasiekti geresnį bendrą rezultatą.
Bendriausias strateginis planas apima visą įmonės veiklą ir numato pagrindinius jos tikslus. Kadangi juos vykdo įvairūs įmonės padaliniai, nuo bendrų įmonės tikslų ir bendros strategijos būtina pereiti prie kiekvienos funkcinės veiklos srities (finansų, marketingo gamybos ir kt.) strategijų. Šios gali būti toliau detalizuojamos pagal kiekvienos veiklos srities specifiką. Ir tik turint tokius smulkius planus galima pereiti prie konkrečių marketingo valdymo klausimų sprendimo.
Šiame darbe pabandysime apibūdinti AB “Mažeikių nafta” mini marketingo tyrimo pagrindinius bruožus. Pabandysime išsiaiškinti vartotojų nuomones apie AB “Mažeikių nafta” degalinėse parduodamą kurą, aptarnavimo lygį.

1. ĮMONĖS IR JOS PREKIŲ (PASLAUGŲ) CHARAKTERISTIKA

Šeštojo dešimtmečio pradžioje buvusios Sąjungos valstybinėse struktūrose buvo nutarta statyti naftos perdirbimo įmonę Lietuvoje. Svarbiausia priežastis – aprūpinti naftos produktais Pabaltijo regioną, o perteklių – eksportuoti. Vieta įmonei parenkama vakarinėje Lietuvos dalyje – 18 km į šiaurės vakarus nuo Mažeikių miesto.
1972 metais pradėta naftos perdirbimo įmonės statyba. 1980 metų kovo 31 diena pasirašomas aktas, kad technologinis įrenginys LK – 6U paruoštas naftos perdirbimui ir pagaminamas pirmasis naftos produktas – mazutas. 1980 metų rugsėjo 25 diena pradedama eksploatuoti pirmoji naftos perdirbimo eilė. 1982 metais pastatytas kombinuotas bitumo gamybos įrenginys. Pradedamas gaminti bitumas, skirtas kelių tiesimui bei stogų dengimui. 1984 metais pradedama eksploatuoti antroji įmonės technologinė eilė – analogiška pirmajai naftos perdirbimo linijai, 1989 metais –...