Mokinių mokymosi motyvacijos kėlimo problema šiuolaikinėje mokykloje

Referatas
 5
Microsoft Word 165 KB
22 puslapiai

Socialines problemos mokykloje rasinys. Mokymosi motyvacijos problema referatas. Socialines problemos mokykloje rasinys. Mokymosi motyvacijos problema referatas.

MOKINIŲ MOKYMOSI MOTYVACIJOS KELIMO PROBLEMA ŠIUOLAIKINĖJE MOKYKLOJE


Turinys
Įvadas……3
1. Mokymosi motyvacijos kaip nuolatinio mokymosi prielaidos teoriniai pagrindai5
1.1. Motyvo ir motyvacijos apibrėžtys……………………………………………………….5
1.2. Motyvacijos teorijos ir jų reikšmė asmenybės ugdymui…………………………7
1.3. Teigiamo požiūrio į mokymąsi ugdymo ir motyvacijos kelimo akcentavimas strateginiuose švietimo dokumentuose……………………………………………………10
2. Motyvacijos ir teigiamo požiūrio į mokymąsi skatinimo praktiniai aspektai…13
2.1. Šeima ir mokykla kaip moksleivio mokymosi motyvaciją formuojanti mikroaplinka pedagogo darbo požiūriu………13
2.2. Naujasis požiūris į mokymąsi, skatinantis motyvaciją……………….16
2.3. Naujieji mokymosi metodai……………………………………………22
2.4. Patarimai mokytojui………………………………………………………………25
Išvados27
Literatūros sąrašas……28

Didis gėris tam, kuris išmoko mokytis.
Menandras
Įvadas

Nuolat kintančioje šio laikmečio visuomenėje ir mokykloje ieškoma vis naujų kelių švietimo reformoms, kurių tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžianti asmenybė, turinti mokymosi visą gyvenimą nuostatą. Gebėjimas ir motyvacija nuolatos mokytis turėtų būti pagrindinis kiekvieno jaunuolio siekis.
Mokymosi motyvacija yra svarbus faktorius, nulemiantis moksleivio mokymosi sėkmę. Potencialiai kiekvienas moksleivis yra motyvuota asmenybė, veikiama vidinių ir išorinių motyvų. Bet dabartinis moksleivis, atsidūręs sudėtingame kintančios visuomenės laikmetyje, patiria aukštų reikalavimų spaudimą ir tuo pačiu atsiduria nepalankioje aplinkoje.
Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad nemažos dalies mokinių mokymosi motyvacija silpnėja, dėl įvairiausių socialinių, psichologinių priežasčių jie pradeda praleidinėti pamokas, nelankyti mokyklą, ir pagaliau visai “iškrenta” iš švietimo sistemos. Ir tuo, be abejo, gerokai apsunkina savo tolesnį gyvenimą, kuriam šiuolaikinis pasaulis meta žinių ir mokymosi visą gyvenimą iššūkius (Barkauskaitė, 2003). Vis dažniau kalbama apie vieną aktualiausių mokyklos problemų - moksleivių mokymosi motyvacijos silpnėjimą, pasireiškiantį nenoru mokytis, blogu lankomumu, domėjimosi stoka, užduočių neatlikimu ar visišku pasitraukimu iš mokyklos. Ši Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, paplitusi problema nėra nauja, bet pradėjus įgyvendinti privalomojo pagrindinio mokymo iki tam tikro amžiaus politiką, ji tampa aktuali, nes nemaža...