Mokesčių sistema

Referatas
 5
Microsoft Word 145 KB
19 puslapiai

Mokesciu sistemos klasifikacija. Mokesciu sistemos klasifikacija.

TURINYS

1. Įvadas…………………………………………………………………………………………….3
2. Apmokestinimo menas. Mokesčių sistema Lietuvoje…………………………………………….

2.1 Mokesčių sistemos apibūdinimas ir elementai…………………………………………4
2.2 Mokesčių klasifikacija………………………………………………………………5
2.3 Mokesčių funkcijos. Apmokestinimo uždaviniai ir principai ………………………6
2.4 Muitai……………………………………8
2.5 Gyventojų pajamų mokestis………9
2.6 Pelno mokestis………………12
2.7 Pridėtinės vertės mokestis……………14
2.8 Akcizų mokestis, akcizų objektas…………17
2.9 Kiti mokesčiai………………………………………………………………………18

3. Išvados 23
4. Naudota literatūra24

ĮVADAS

Mokesčiai yra ūkio subjektų ir gyventojų privalomieji mokėjimai valstybei. Jie atsirado, kai tik susikūrė valstybė. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme pateiktas toks mokesčio apibrėžimas: “Mokestis-mokesčio įstatyme mokesčio mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei, kad būtų gauta pajamų valstybės(savivaldybės) funkcijoms vykdyti. Ši prievolė atliekama įstatymų nustatyta tvarka.”[5,5]
Mokesčių raida parodo, jog mokesčius nustato aukščiausia valstybės arba administracinio teritorinio vieneto valdžia. Lietuvos respublikos Konstitucijoje(127str.) įrašyta: “ Mokesčius, kitas įmokas į biudžetus ir rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos įstatymai”.[5,6]
Mokesčių esmė yra tai, kad valstybė turi sukaupti tam tikrus piniginius(ar natūrinius)išteklius savo veiklai, t.y. funkcijoms vykdyti. Mokesčių esmę apibūdina ir kiti jų bruožai. Valstybė jai būtinus išteklius kaupia įstatymų nustatyta tvarka prievarta imdama mokesčius iš mokėtojų: tam tikrų gyventojų sluoksnių, ūkio subjektų(net iš kitų valstybių). Mokesčių esmę taip pat atskleidžia: a) tikslai, kurių įgyvendinimui valstybė ima mokesčius; b) mokesčių turinį apibūdinantys elementai: subjektas (kas privalo mokėti mokestį), objektas (kas mokestinama), šaltinis, mokesčio tarifas, mokesčio lengvatos ir kiti bruožai.[5,6]
Valstybės funkcijų vykdymui reikia didelių finansinių išteklių. Svarbiausias, iš esmės vienintelis tokių išteklių šaltinis, žinomas nuo seniausių laikų, yra mokesčiai. Jeigu valstybės išlaidoms padengti mokesčių nepakanka, valstybė yra priversta imti užsienio bei vidaus paskolas ir kartu atsiranda papildomų išlaidų palūkanoms mokėti. Kitas...