Mokesčių įtaka įmonei

 5
Microsoft Word 291 KB
42 puslapiai

Cache:4w25grm2wdoj:referataiplius.lt/ekonomika/diplominiai/. Cache:4w25grm2wdoj:referataiplius.lt/ekonomika/diplominiai/.

Gitana Evseičikienė “Mokesčių įtaka įmonės veiklai N įmonės pavyzdžiu” . - Bakalauro darbas/Vadovas: vyr. asist. R. Keršienė. - Kaunas, 2001.

Santrauka

Lietuvos Respublikos įmonės, įstaigos bei organizacijos, fiziniai asmenys, remiantis LR mokesčių administravimo įstatymu, privalo į valstybės, savivaldybių biudžetus, valstybinius fondus sumokėti 22 mokesčius, priklausomai nuo vykdomos veiklos. Visų šių mokesčių mokėjimo, apskaičiavimo, deklaravimo ir administravimo tvarką reglamentuoja mokesčių įstatymai.
Mokesčių mokėjimą sąlygoja dvi pagrindinės mokesčių funkcijos: fiskalinė, kurios dėka formuojamos valstybės iždo pajamos ir ekonominė, kuri reiškia, kad mokesčiai tiesiogiai veikia šalies ekonomiką – teigiamai arba neigiamai.
Deja, statistikos duomenimis beveik pusė Lietuvos verslo atstovų nepalankiai vertina mokesčių sistemą Lietuvoje. Nors pagal mokesčių pavadinimus ji ir artima daugeliui pasaulio šalių, tačiau yra paini, komplikuota, ir, deja, korumpuota. Veikiantys mokesčiai nesukuria nuoseklios ir skaidrios mokesčių sistemos ir mokesčių tvarkos.
Mokesčiai – viena iš sričių, kurioje turės vykti dideli pokyčiai, susiję ir su tapimu ES nare. Ši sritis, skirtingai nuo kitų, visas įmones ir visus žmones palies tiesiogiai ir neišvengiamai. Šiuo metu Lietuvos liberali vyriausybė pasiryžusi įgyvendinti nemažai reformų mokesčių sistemoje : mažinti, o vėliau naikinti įmonių pelno mokestį, atsisakyti kelių mokesčio, taikyti daugiau lengvatų ir mažinti mokestinę įtaką verslo žmonėms. Tačiau kitu atveju, siekimas intergruotis į Europos Sąjungą, stabdo reformas ir įgalina įsijungti į ES mokesčių harmonizavimo procesą, ir tuo pačiu priimti mokesčius didinančius įstatymus. Vadinasi, Lietuvos integracija į ES gali vykti sklandžiai tik tada, kai valstybės institucijos atsižvelgs į tikėtinas pasekmes šalies ūkiui ir visuomenei.
Analizuojant šią parodaksalią situaciją Lietuvoje, buvo atlikta įmonės “N” finansinė analizė, taikant tris prognozavimo strategijas, kurios leido geriau įvertinti, kaip kistų įmonės veikla, nustatyti realią ir prognozuojamą mokesčių naštą įmonei, įgyvendinus vienokias ar kitokias mokesčių reformas Lietuvoje.
Apibendrinant “N” įmonės prognozę ir visą Lietuvos mokesčių sistemą, galime drąsiai teigti, kad ES ir Lietuvos ekonominio išsivystymo lygis gana smarkiai skiriasi, todėl svarbu, kad Lietuva turėtų teisę pasirinkti pačią efektyviausią apmokestinimo sistemą , kuri yra svarbi ir būtina, konkuruojant dėl palankių investavimo sąlygų sudarymo, atleidžiant verslo atstovus nuo nereikalingos mokesčių naštos, geriau...