Mokesčiai

Referatas
 5
Microsoft Word 87 KB
10 puslapiai

Referatas mokesciai. Mokesčiai referatas. Referatas mokesciai. Mokesčiai referatas. Lenkijos mokesciu sistema referatas. Referatas kuro akcizas. Lenkijos mokesciu sistema referatas. Referatas kuro akcizas.

MOKESČIAI

Referatas


KLAIPĖDA, 2006 m.
ĮVADAS

Pasaulyje kiekvienas žmogus ar įmonė moka mokesčius. Mokestis – mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei. Lietuvos mokesčių sistema apima mokesčius, mokamus į valstybės (savivaldybių) biudžetus bei fondus. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme yra nurodyti šie mokesčiai ir valstybės rinkliava:
1. pridėtinės vertės mokestis;
2. akcizai;
3. gyventojų pajamų mokestis;
4. nekilnojamo turto mokestis;
5. žemės mokestis;
6. mokestis už valstybinius gamtos išteklius;
7. naftos ir dujų išteklių mokestis;
8. mokestis už aplinkos teršimą;
9. konsulinis mokestis;
10. paveldimo turto mokestis;
11. privalomojo sveikatos draudimo įmokos;
12. įmokos į Garantinį fondą;
13. valstybės rinkliava;
14. loterijų ir azartinių lošimų mokestis;
15. mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą;
16. valstybinio socialinio draudimo įmokos;
17. pelno mokestis;
18. baltojo cukraus virškvočio mokestis;
19. kvotinio cukraus gamybos mokestis;
20. papildomas cukraus gamybos mokestis;
21. muitai;
22. atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą;
23. mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise;
24. socialinis mokestis.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) yra atsakinga už nurodytų mokesčių, išskyrus muitus, administravimą Lietuvos Respublikoje. Už muitų administravimą yra atsakinga Lietuvos Respublikos muitinė. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos yra centrinis mokesčių administratorius, o teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos - vietos mokesčių administratoriai. VMI pagrindiniai uždaviniai yra padėti mokesčių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti pareigas, įgyvendinti mokesčių įstatymus ir užtikrinti, kad mokesčiai į biudžetą būtų sumokėti.
Taigi šio darbo tikslas yra sužinoti, kokius mokesčius moka juridiniai, kokius fiziniai asmenys ir smulkiau aptarti penkis mokesčius.
Darbo uždaviniai:
1. Aptarti akcizus ir jų tarifus;
2. Aptarti pelno mokestį;
3. Aptarti socialinį mokestį;
4. Aptarti konbsulinį mokestį;
5. Aptarti žemės mokestį.

DĖSTYMAS

Akcizai
Mokesčio mokėtojai:
1. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai;
2. Importuotojai;
3. Kiti asmenys, įsigiję ar importavę prekes be akcizų, bet panaudoję jas kitiems tikslams, ar asmenys, pagaminę prekes ne akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje.
Mokesčio objektas:
1. Etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;
2. Apdorotas tabakas;
3. Kuras.
Akcizų...