Modernaus šokio fenomenas ir raida

Muzikos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 56 KB
5 puslapiai

Referatai apie sokius. šokis tai sportas referatas. Modernus šokis referatai. Referatai apie sokius. šokis tai sportas referatas. Modernus šokis referatai.

Modernaus šokio fenomenas
Gediminas Karoblis
Šokis kaip jis patiriamas jau savaime yra fenomenas - jo net nereikia redukuoti, nes pats šokis redukuoja. Šokiui tinka tai, ką apie žaidimą sako Eugenas Finkas: „Žaisdamas žmogus gali („tarsi") atitraukti nuo savęs visą savo praeitį ir vėl pradėti nuo atskaitos taško. Žaidybinėje „regimybėje" nukeliamas žmogaus istoriškumas, žaidimas nuveda jį nuo užtvirtintų negrįžtamų sprendimų būsenos į apskritai niekada neužfiksuotą erdvę, kur viskas įmanoma''.
Nors analizuojant šokio patyrimą pabrėžiama abstraktų jo pobūdį, vis dėlto modernus šokis kaip fenomenas skirtinguose kontekstuose pasirodo skirtingai. Šokių mokytojas Ruud Vermey savo knygoje Latin. Thinking, Sensing and Doing in Latin American Dancing išskiria tris požiūrio į modernaus šokius kampus - tris skirtingas tradicijas, ir kiekvienoje iš jų modernaus šokio fenomenas pasirodo kitaip. Modernieji šokiai „Skandinavų šalyse, Benelux'e, Vokietijoje ir Šveicarijoje pasirodo ir yra pristatomi kaip sportas. Tanzspiegel, mėnesinis Vokietijos žurnalas skirtas moderniems šokiams, prisistato kaip „Organ des Deutschen Tanzsportverbandes", t.y. Vokietijos sportinių šokių organizacijos žurnalas Kita vertus Dance news, savaitinis laikraštis leidžiamas Jungtinėje Karalystėje, savo straipsnių antraštėse naudoja tokias frazes, kaip antai: „The International at the Royal Albert Hall London", „B.D.F. Star Ball in Governor House", „Open British in Blackpool Winter Gardens", „A Visit to Grand Hotel Hof Ragaz and Badrutts Palace." t.y. moderniojo šokio fenomenas, labiau susijęs su šokio pasauliu negu su sporto Dance Beat, Amerikos mėnraštis informuojantis apie modernius šokius Amerikoje rašo: ,.Galaxy Ball", „Fiesta Grande Banquet on the River", „The Picnic Garden Party Gala", „Spectacular Floorshows"".Toliau Vermey įžvalgiai apibūdina šį skirtingą požiūrį į šiuolaikinius šokius pateikdamas netgi lentelę, kurioje schematiškai atskleidžiamas trejopas požiūris į šokį (kaip meną, sportą ir šou).

Didelis Vermey nuopelnas, kad jis greta dažniausiai akcentuojamos sportinės ir konkurencinės pramoginių šokių pusės atkreipia dėmesį ir į meninę šiuolaikinių šokių pusę, o taip pat - į galimybę pademonstruoti pramoginį šokį efektingo reginio, t.y. šou pavidalu. Tačiau net ir taip išplėtus požiūrį apsiribojama profesionaliu šokiu, todėl už dėmesio ribų lieka modernūs šokiai kaip mėgėjiška veikla, kaip žmonių bendravimo forma, o juk tai ir yra šaltinis iš kurio kyla bet koks profesionalus šokis. Todėl modernaus pramoginio šokio fenomenas, atsižvelgiant į gana ilgą jo raidą ir, kaip...