Mobiliojo ryšio kompanijos išorinės aplinkos analizė

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 53 KB
5 puslapiai

įmonės išorinė netiesioginio poveikio aplinkos analizė. Ivadas apie kompanija. įmonės išorinė netiesioginio poveikio aplinkos analizė. Ivadas apie kompanija.

Turinys

Įvadas 3
Socialiniai kintamieji 4
Ekonominiai kintamieji 5
Politiniai kintamieji 6
Technologiniai kintamieji 6
Gamtiniai kintamieji 7
Išvados 8
Pavyzdžiai 9
Naudotos literatūros sąrašas 10

Įvadas
Išorinė aplinka - tai visi elementai esantys už organizacijos ribų, kurie yra svarbūs organizacijos veiklai. Ir netiesioginio poveikio elementai. Organizacija iš aplinkos ima išteklius (žaliavas, pinigus, darbo jėgą energiją), perdirba juos į gaminius ar paslaugas ir siunčia atgal į išorinę aplinką kaip rezultatus.
Netiesioginio poveikio elementai – išorinės aplinkos elementai, darantys poveikį klimatui, kuriame veikia organizacijos; tiesioginio poveikio organizacijai jie nedaro.
Išorinės aplinkos netiesioginio poveikio komponentai daro įtaką organizacijoms dviem būdais. Pirmiausia tam tikros jėgos gali priversti sudaryti grupę, kuri vėliau tampa įtaką darančiais asmenimis. Netiesioginio poveikio elementai sukuria klimatą: greitai besikeičianti technologija, ekonomikos augimas arba nuosmukis, pažiūrų į darbą pokyčiai. Tame klimate organizacija gyvuoja ir jei tenka į jį reaguoti. Pavyzdžiui, šiuolaikinė kompiuterių technologija laidžia gauti, kaupti, koordinuoti ir perduoti daugybę informacijos apie individus. Verslo firmos panaudoja šią technologiją informacijai apie potencialių pirkėjų kreditus saugoti, kaupti, apdoroti ir keistis. Individai, kuriems nerimą kelia piktnaudžiavimas šiais duomenimis, gali sukurti specialių interesų grupę, siekiančių savanoriškų pokyčių firmos veiklos praktikoje
Fahey ir Narayanan sugrupavo šias sudėtingas sąveikas į keturių plačių veiksmų grupes, kurios veikia organizaciją ir į kurias vadovai turi atsižvelgti. Tai socialiniai, ekonominiai, politiniai ir technologiniai kintamieji.

Socialiniai kintamieji
Jie skirstomi į tris kategorijas: demografija, gyvenimo stilius ir socialinės vertybės. Demografiniai ir gyvenimo stiliaus pokyčiai veikia organizacijos darbo jėgos pasiūlos ir vartotojų sudėtį, jų išsidėstymą ir lūkesčius. Socialinės vertybės sudaro visų kitų socialinių, politinių, technologinių bei ekonominių pokyčių pagrindą ir lemia pasirinkimus, kuriuos žmonės daro savo gyvenime.
Demografija – tai žmonių amžius ir lytis, jų užsiėmimai ir išsilavinimas, šeimos dydis, šeimos pajamos ir pan. Ši aplinka pasako kokia visuomenė suinteresuota naudotis tam tikros įmonės teikiamomis paslaugomis. Gan svarbus yra vartotojų amžius. Skirtingų amžių žmonės turi skirtingus poreikius, kitaip supranta vienos ar kitos paslaugos naudą, galimybes. Pavyzdžiui, mobiliojo ryšio paslaugomis daugiau naudojasi jaunesni bei veiklesni...