Mirusiųjų kelias

Istorijos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 49 KB
4 puslapiai

Mirusiųjų kelias

1923 metais į Pečiorą atvyko komisija tirti Pečioros krašto turtų ūkinio panaudojimo perspektyvų. Nagrinėtas jūrų uosto statybos Indigos įlankoje klausimas, aptartas geležinkelio, jungiančio Pečiorą su Uralu, projektas.
1929 metais šiaurės lagerių OGPU Valdyba suburia ir išleidžia pirmąją pramoninę ekspediciją prie Buchtos upės. Į ją įeina 139 kaliniai, iš kurių 68 inžinieriai techniniai darbuotojai. 1929 m. rugpjūčio 21 d. Katorgos kelias atvedė ekspediciją i numatytą vietą – prie Čibju upės. Geografas kalinys A. Kulevskis vėliau rašė: „Čibju pasiekėme dieną. Širdį suspaudė matant tokį laukinį dykumos vaizdą: juodas, griozdiškas didžiulis vienišas bokštas, dvi menkos trobelės, taiga ir pelkės“.
Niūriai čia buvo sutikti neprašyti ateiviai, ne visi išėjusieji iš Kemi ir pasiekė tas tragiškas vietas. Tik 125 kaliniai prisikasė iki Buchtos. Jie ir buvo Buchtos – Pečioros lagerių imperijos pradininkai.
1930 m. birželio 12d. Prie tolimosios Usos išvyko dvi geologų nužymėtos partijos, prie Vorkutos upės aptikusios labai aukštos kokybės anglį.
Nors taigos takas jau buvo pramintas kalinių, Pečioros kraštas – viena sunkiausiai pasiekiamų vietų europinėje Rusijos šiaurinėje dalyje.
Tuo tarpu anglies gavyba plėtėsi. Rudniko gyvenvietėje prasidėjo pramoninė anglies gavyba 1-oje ir 2-oje šachtoje. Angliai iš Rudniko nuvežti iki Vorkutos-Vomo prieplaukos, esančios prie Usos, nutiestas 64 kilometrų ilgio siauras geležinkelis.
1935 metais metinė anglies gavyba Vorkutoje pasiekė 100 tūkst. Tonų. Garlaiviai išveždavo tik 30 tūkst. Tonų iki Narjan Maro, o toliau – jūra iki Archangelsko. Anglių atsargos kaupėsi. Be to, pradėta statyti stambiausia to meto šachta „Kapitalnaja“, kurios gavyba – 800 tūkst. Tonų anglies per metus. Kartu prasidėjo Intos anglies klodų eksploatavimas.
1930m. balandžio 4-5d. gręžinyje Nr.5 ištryško pirmasis Buchtos naftos fontanas, o Čiutos upės rajone 1931 metais prasidėjo stiprios radioaktyvios medžiagos gavyba. OGPU vadovybė skubino. OGPU viršininko pavaduotojas G. Jagoda 1930m. balandį pareikalavo: „Kuo skubiausiais tempais kolonizuoti Šiaurę!“ Štai kodėl skubama tiesti 258 kilometrų Ust-Vymės-Uchtos kelią ir palei jį statyti lagerius. Tai leido nenutrūkstamai papildyti neapmokama darbo jėgą Buchtos ekspediciją ir jau 1930m. žiemą smarkiai padidinti kalinių skaičių (nuo 492 žmonių 1930 metais – iki 1 140 1931 metų vasarį ). 1934 metais naftos gavyba pasiekė 17,5 tūkst. tonų.
Žymiausi sovietų mokslininkai, vadovaujami CIK nario akademiko V.Obrazcovo, laužė galvas prie geležinkelių projektų, leisiančių...