Mirties problema filosofijoje

Referatas
 5
Microsoft Word 94 KB
11 puslapiai

Turinys
Įvadas……………………………………………………………………………2
“Mirties istorija”………………………………………………………………….2
“Prijaukinta mirtis”…………………………………………………………2
“Mirties supratimas ir vaizdavimas Viduramžiais”………………………3
“Žmogus mirties akivaizdoje Naujaisias amžiais”…………………………7
Problema………………………………………………………………………….9
Tantologija………………………………………………………………………11
Mirties schemos…………………………………………………………11
Išvados…………………………………………………………………………13
Literatūros sąrašas……………………………………………………………….15

Įvadas

“Gyvenime nieko nėra tikra, išskyrus mirtį.
Visa kita atsitiktina – tai gali atsitikti,
gali neatsitikti – tik mirtis nėra atsitiktini įvykis.”

Ošo

Daugelis senųjų filosofų praeityje, taip pat ir daugelis religijų
laiko žmogų būtybe turinčia dvasinį ir kūnišką pradą. Kūniškasis pradas –
laikinas, dvasinis – amžinas. Šie pradai susijungę sudaro žmogų kaip
vientisą asmenybę. Tačiau šis vientisumas išsilaiko tik žemiškame gyvenime.
Beveik visos pasaulio religijos vienokiu ar kitokiu būdu pripažįsta
amžinąjį gyvenimą, į kurį patenka nemarioji žmogaus dalis – dvasia. Taigi
žmogaus gyvenimas kartą prasidėjęs nebenutrūksta, mirtis yra laikoma tarsi
perėja, tarsi durys į kitą tikrą, amžiną, geresnį gyvenimą. Mirtis yra
tarsi išbandymas kiekvienam žmogui ir kiekvienas jį įveikia savaip.
Sukūręs žmogų, Dievas nepaliko jo be atsako į esmingiausius
žmogiškosios egzistencijos klausimus. Žmogus turi savo rankose ir mirties
raktą. Jis labai paprastas: gyventi būtina taip, kad mirtis būtų, jei ne
geidžiama, tai bent nebaisi. O tam būtina suformuoti teisingą pasaulėžiūrą
ir pasaulėjautą, teisingą vertybių sistemą, būtinos kasdieninės
nenuilstamos intelektualinės, moralinės, fizinės pastangos.
Mirtis kelia savo reikalavimus gyvenimui. Tik suvokę save didingos,
niekada nesibaigiančios kūrimo giesmės tesiniu ir tikslu, kiekvieną savo
mintį, žodį, veiksmą matuodami aukščiausiu – amžinybės matu, galėsime,
atėjus lemtingai valandai, su palengvėjimo ir vilties atodūsiu tarti: ”Jau
laikas? Aš pasiruošes…”.

“Mirties istorija”

“Prijaukinta mirtis”
Maždaug iki XIIa....