milošo pavergtas protas recenzija

Istorijos analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 61 KB
6 puslapiai

Pavergtas protas analizę. Pavergtas protas analizę. Milošas analize. Milošas analize. Pavergtas protas analiz. Pavergtas protas knyga analize. Miloso eilerascio nagrinejimas. Pavergtas protas analiz.

Ketvirtasis etapas – SĖKMĖ. “Kai ateina laikas, visai Murti-Bingo porcijai, pacientas pasijunta prasta, sušlubuoja nervai, payra sveikata.” Jis žino, kad savo gyvenimą turės pakeisti ir nubraukti visa, kas siejo su ankstesniuoju gyvenimu. Čia minimas ir kaltės jausmas. Autorius tikisi, kad “viskas pasikeis išaušus naujajai kartai, kurios neslėgs “seno”nuosėdos ir nuodai”. Toliau Milošas pradeda kalbėti apie Vakarų žmogų, jo gyvenimą, mąstyseną, būdą, valstybę ir tvarką. Vakarietis gyvena tarsi svajų pasaulyje, skaito lakraščius, žiūri televiziją, per kurią rodo vykstančius karus, badą, marą ir mirtį. Jis mato “harmoningą pasaulio pusiausvyrą”, visuomeniai priimtinus dalykus. Jis netiki, kad tokį jo pasaulį gali užgriūti, toks pats baisus ir tamsus debesis, kaip ir tas, rodytas per televiziją ir girdėtas per radiją. Autorius mano, kad viename pasaulio gale vykusi ugnis, karas ir badas ‘ištiks ir kitus žemės pusrutulio žmones”. Totalitarinėje valstybėje žmogus jau nebekreipia dėmesio į lavoną, tebegulintį raudonoje kraujo baloje. Jis tik pamąsto ”nušovęs, matyt, turėjo savų priežasčių”. Žmogus gyvena baimėje, kad jį išveš sunkvežimiu ir taps koncentracijos stovyklos kaliniu. Kuomet nušauna žmogų, toks vaizdas gąsdina piliečius, todėl bijodami tokio pačio likimo įgauna paklusnumą totalitarizmui. “Žmogus – lyg kurmis , gyvenusio tarp daug galingesnių už jį pabaisų”.
Yra begalė skirtumų tarp Rytų ir Vakarų. Aš norėčiau šiuos skirtumus pabandyti išanalizuoti. Vakariečiai esą nerimti, nepatyrę baisių išbandymų ir žiaurumų. Jie mąsto, kad kitokia “nenatūrali tvarka” negalės ilgai išlikti ir gyvuoti. Rytų Europoje žmonės auklėjami griežčiau. Mokykloje drausmė yra pakankamai griežta, kurioje už neatliktus namų darbus grėsė bausmė. Vakaruose yra labai gera teisinė sistema. Iki šių dienų išlikę pančiai, kurie suriša ir valdančiųjų ir valdomųjų rankas. Vakaruose yra susikūrusi inteligentija ir liaudis, o Vidurio ir Rytų Europoje inteligentija neegzistuoja. Vakaruose išsivysčiusi pramonė pirmaujanti išradimų kiekiu, o tehnika žengia į priekį iki šiol. Anaiptol, tokia situacija nėra Rytuose. Čia idėjos pasenusios ir atsilikusuios nuo technikos ir ūkio vystymosi. Vakaruose egzistuoja “dvasios miegas” , krikščionybės nykimas ir tuštuma. Rytuose vertinami papročiai, tikėjimo saugojimas ir puoselėjimas. Tuo tarpu Vakarų žmogus pinigus švaisto į visas puses. Mat, Rytuose vertinamas kiekvienas , kuris turi ir parodo savo talentus, gabumus. Spręsdamas Vakarų ir Rytų lygtį autorius netikėtai ima analizuoti ruso tautinį charakterį ir aptinka ne vieną bruožą...