Mikčiojimas ir jo šalinimas

Referatas
 5
Microsoft Word 66 KB
7 puslapiai

Mikciojimas referatas. Mikciojimas referatas. Referatas apie mikciojimas. Referatai apie salinima. Referatas mikciojimas. Referatas apie mikciojimas. Referatai apie salinima. Referatas mikciojimas.

TURINYS

ĮVADAS 3
1. MIKČIOJIMAS IR JO ATSIRADIMO PRIEŽASTYS 4
1.1. Mikčiojimo simptomatika 6
2. MIKČIOJIMO ŠALINIMO BŪDAI 8
2.1. Korekcinis logopedo darbas su mikčiojančiais vaikais 9
IŠVADOS 11
LITERATŪRA 12

ĮVADAS

Vaikų kalbvos sutrikimai esti įvairūs. Jie skiriasi sunkumo laipsniu, pobūdžiu, struktūra ir pašalinimo galimybėmis. Vienas iš sudėtingiausių kalbos sutrikimų yra mikčiojimas.
Mikčiojimas – sudėtinga psichogeninė kalbėjimo ir bendravimo problema. Nepaisant daugelio mokslininkų ir praktikų tyrimų mikčiojimo mechanizmas nėra aiškus, priežastys tik numanomos. Mikčiojimas gali būti rimtu sutrikimu, turinčiu poveikį tiek vaiko gebėjimui bendrauti, tiek jo socializacijos procesui.
Tai kalbos tempo ir ritmo sutrikimas. Mikčiojančiam asmeniui išsakant mintis, kartojami atskiri garsai ir žodžiai. Šis kalbos sutrikimas trukdo bendravimui bei normaliam gyvenimui, nes išsivysto baimė, nepasitikėjimas savimi, priklausomybė nuo aplinkinių. Dėl tos priežasties patiriami dideli išgyvenimai, kurie vėliau tampa kankinančiais. Bandymas nugalėti šį kalbos sutrikimą dažnai tik dar labiau sustiprina patį mikčiojimą. Tokie žmonės tampa emociškai dirglūs, nervingi arba labai kuklūs ir tylūs.
Mikčiojimą pašalinti yra labai sunkus ir sudėtingas darbas, todėl lengviau yra išvengti mikčiojimo atsiradimo, nei jį pašalinti.
Šiame darbe plačiau bus nagrinėjamos mikčiojimo atsiradimo priežastys, bei korekcinis darbas su mikčiojančiais vaikais. Mikčiojimo šalinimo būdus plačiai analizavo ir tyrinėjo J. Ušinskis, R. Ivoškuvienė, M. Fraser ir kt.

Darbo tikslas: Išanalizuoti mikčiojimą, jo šalinimą, bei korekcinį darbą su mikčiojančiais vaikais.
Darbo uždaviniai:
1. paanalizuoti mikčiojimo atsiradimo priežastis.
2. patyrinėti mikčiojimo šalinimo būdus.
3. paanalizuoti korekcinį logopedo darbą su mikčiojančiais vaikais.
Metodai:
o mokslinės literatūros analizė.

1. MIKČIOJIMAS IR JO ATSIRADIMO PRIEŽASTYS

Mikčiojimas – sunkus kalbos sutrikimas. Jis dažnai prasideda ikimokykliniame amžiuje ir tada lengviausiai pašalinamas. Nepaisant daugelio mokslininkų ir praktikų tyrimų mikčiojimo mechanizmas nėra aiškus, priežastys tik numanomos. Mikčiojimas gali būti rimtu sutrikimu, turinčiu poveikį tiek vaiko gebėjimui bendrauti, tiek jo socializacijos procesui.
Mikčiojimas - tai kalbos komunikacinės funkcijos sutrikimas. Mikčiojant sutrinka žodinis bendravimas su aplinkiniais žmonėmis. Nesant pašnekovo, pavyzdžiui, žaidžiant, kalbant su savimi, vaikas gali nemikčioti. Vadinasi, mikčiojimas nėra pastovus sutrikimas,...