Migracija

Lietuvių referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 62 KB
6 puslapiai

Migracija referatas. Migracija referatas. Referatas apie emigracija. Referatas apie emigracija. šperos apie migraciją. šperos apie migraciją. Emigracija referatas. Projektas apie emigracija.

TURINYS

Įvadas1
1. MIGRACIJA2
1. 1. Gyventojų migracija2
1. 2. Migracijos rūšys2
2. EMIGRACIJA IŠ LIETUVOS5
2. 1. Emigracijos iš Lietuvos neigiami aspektai7
2. 2. Emigracijos iš Lietuvos teigiami aspektai8
Išvados10
Literatūros sąrašas11

Įvadas

Šiais neribotų galimybių laikais migracijos procesas yra būdingas įvairioms pasaulio šalims: tiek ekonomiškai išsivysčiusioms, tiek besivystančioms. Įvairiais laikais žmonės buvo linkę migruoti dėl įvairių priežasčių, o kartais net ne savo noru. Šiais laikais emigruoti žmones skatina noras užsidirbti pinigų, keliauti, įgyti aukštesnę kvalifikaciją ir dėl kitų, daugiausia asmeninių, priežasčių. Šis procesas analizuojamas daugelyje pasaulio šalių, nes yra aktualus jų ekonomikai, demografinei situacijai, politikai ir kitoms gyvenimo sferoms.
Daugiausia rėmėmės G. Bielskytės mintimis, kurios pateiktos straipsnyje „ Kiek žalingas „protų nutekėjimas“. Šiame straipsnyje plačiausiai ir giliausiai aptariami emigracijos teigiami ir neigiami bruožai.
Darbą suskirstėm į dvi dalis. Pirmoje jų apibūdinama migracija, jos rūšys, paaiškinamos pagrindinės sąvokos, reikalingos tolesnei analizei. Antroji dalis platesnė. Joje apibūdinama emigracijos iš Lietuvos situacija, pateikiami statistiniai duomenys bei diagrama, vaizduojanti vyrų ir moterų emigracijų skaičių. Pereinama prie teigiamų ir neigiamų emigracijos aspektų, kurie plačiau analizuojami ir aprašomi.
Pagrindiniai darbe naudoti metodai: grafinis – jis naudotas sudarant diagramą ir lenteles. Aprašomasis metodas – naudotas atliekant visos teorinės dalies analizę.


1. MIGRACIJA
1. 1. Gyventojų migracija

Migracija ( lot. Migration – kėlimasis, kraustymasis) – tai žmonių kėlimasis gyventi iš vienos gyvenamosios vietos į kitą. Ji daro poveikį gyventojų pasiskirstymui, skaičiui, sudėčiai.
Dabartinėje mokslinėje literatūroje terminas „ gyventojų migracija“ neturi tikslaus apibrėžimo. Plačiąja prasme migracija apima įvairias gyventojų persikėlimo formas pradedant nuo išvykimo iš vieno kontinento į kitą ir baigiant kasdieninėmis kaimo ar mažesnio miesto gyventojų kelionėmis į kitas gyvenvietes. Migracija apima ir tokius gyventojų judėjimus kaip vykimą atostogauti, mokytis, kasdienį važinėjimą į darbovietę, mokyklą. V. Pokšiševskis ir kai kurie kiti mokslininkai pateikia bene konkrečiausią migracijos sampratą. Jie migrawcijomis laiko tik tuos gyventojų persikėlimus, kurie susiję su nuolatinės gyvenamosios vietos pakeitimu. Dėl to kasdieną vykimas į darbą iš vieno miesto į kitą neturėtų būti laikomas gyventojų...