Miežių agrotechnika

 5
Microsoft Word 60 KB
6 puslapiai

Turinys

1. ALITINĖ DALIS 2
1.1Bendros žinios apie augalą ir jo agrotechniką 2
DIRVOS SĄLYGOS 2
VEISLĖS 3
VIETA SĖJOMAINOJE 3
KAIP ŽEMĖ MIEŽIAMS PARUOŠTI IR KUO PATRĘŠTI 4
SĖKLOS PARUOŠIMAS IR SĖJA 6
MIEŽIŲ LIGOS IR APSAUGA 7
SĖJOS GYLIS 8
PASĖLIŲ PRIEŽIŪRA 9
DERLIAUS NUĖMIMAS 10
2. PROJEKTINĖ DALIS 12


1. ALITINĖ DALIS
1.1Bendros žinios apie augalą ir jo agrotechniką
DIRVOS SĄLYGOS
Miežiai yra nerūgščių, laidžiu vandeniui dirvų, kuriose gausu maisto medžiagų, augalas. Geriausiai auga lengvuose ir vidutinio sunkumo priemoliuose, taip pat ir derlingesniuose priesmėliuose. Miežiai nemėgsta rūgščių, užmirkstančių, supuolusių dirvų. Jų šaknų sistema silpna, todėl dirvos fizinės ir cheminės savybės turi būti geros. Vakarų zonoje vyrauja velėniniai jauriniai ir velėniniai jauriniai glėjiški dirvožemiai. Velėninių jaurinių dirvožemių potencinis derlingumas nedidelis, juose mažai judriojo fosforo ir kalio bei humuso velėniniai jauriniai glėjiški dirvožemiai derlingesni, juos nusausinus ir pakalkinus visi žemės ūkio augalai gerai auga.
Miežių kaip ir kitų žemės ūkio kultūrų, derlių lemia įvairus veiksniai: dirvožemis, veislė, agrotechnika ir agroklimatinės sąlygos. Jų derlius labai priklauso nuo gegužės pabaigos-birželio mėnesio orų. Kai birželi drėgna, vėsu, mažai saulės, miežiai išaugina mažesnį grūdų derlių. Miežiai labai nemėgsta, kuomet ūkininkas juos vėlai pasėja į nepakankamai nusausintą dirvą, ir be to dar, juos pasėjus, prasideda šaltas oras. Šaltas oras ir drėgna žemė ne tik neleidžia gerų miežių pagaminti, bet dažniausia visai sunaikina jų derlių.
Netinka miežiams durpynai; neauga jie gerai dirvonuose ir iš viso apleistose, gerai neišdirbtose, žemėse.
Tokiu būdu, miežis yra gana daug reikalaujantis augalas. Užvis geriausia jis užaugs nepergausiai įtręštoje, gražiai nusausintoje daržų žemėje; auga jis taip pat šiaip gerai įdirbtose ir nusausintose vidutinio sunkumo žemėse.
Nėra tikslinga sėti miežius tokiose žemėse, kurios jiems netinka. Geriau yra į tokias žemes sėti kitų augalų, o miežiams paskirti tik visai jiems tinkančias. Tuomet bus, gal būt, nedaug miežių, bet jie gerai užderės; miežiams netinkančiose, bet kitiems augalams tinkančiose žemėse užaugs kitų augalų.
VEISLĖS

Šiuo metu šalyje auginamos miežių veislės yra derlingos. Jos gerai suvartoja azoto trąšas, reiklesnės auginimo sąlygoms. Menkai dera rūgštesnėse, nepakankamai patręštose dirvose. Pastaruoju metu daugiausia buvo sėjama derlinga, neišgulanti švediška miežių veisė 'Roland'. Auginama ir Lietuvos...