Mėsos produktų rinkos analizė ir perspektyvos

 5
Microsoft Word 213 KB
30 puslapiai

Referatai apie mesa ir mesos produktus. Diplominis analize. Zverienos suvartojimo analize. Mesos produktu paklausa. Referatai apie mesa ir mesos produktus. Diplominis analize. Zverienos suvartojimo analize. Mesos produktu paklausa.

TURINYS

REFERATAS……………………………………………………………………………………3
TURINYS…………………………………………………………………………………………. 4
LENTELĖS………………………………………………………………………………………6
PAVEIKSLAI…………………………………………………………………………………… 7
ĮVADAS…………………………………………………………………………………………. 8
1. MĖSOS PRODUKTŲ RINKOS ANALIZĖS TEORINIAI YPATUMAI…………………11
1.1. Lietuvos mėsos produktų rinkos charakteristika……………………………………….11
1.1.1. Lietuvos mėsos produktų rinkos kitimo tendencijos gamybos aspektu……11
1.1.2. Lietuvos mėsos produktų rinkos konkurencinės aplinkos vertinimas ……….15
1.2. Mėsos produktų rinkos tyrimo etapų ir informacijos rinkimo būdų analizė …….…….18
1.3. Mėsos produktų rinkos vartotojo elgesys ir jį įtakojantys veiksniai……………….…21
1.4. Vartotojiškos rinkos segmentavimo kriterijų pasirinkimo problemos……………… 24
2. VARTOTOJŲ APKLAUSOS REZULTATŲ ANALIZĖ MĖSOS PRODUKTŲ RINKOS
VERTINIMO POŽIŪRIU…………………………………………………………………28
2.1. Tyrimo pristatymas…………………………………………………………………….28
2.2. Lietuvos konkurencinės aplinkos vertinimas vartotojų požiūriu………………………29
2.2.1. Mėsos produktų gamintojų vertinimas…………………………………… 29
2.2.2. Mėsos produktų gamintojų produkcijos paskirstymo tinklas……………… 31
2.3. Mėsos produktų rinkos vystymosi tendencijos Šiaulių miesto vartotojų pavyzdžiu…34
2.3.1. Mėsos produktų vartotojų segmentavimas ………………………………… 34
2.3.2. Skirtingų gamintojų mėsos produktų paklausos įvertinimas ………………… 37
2.3.3. Mėsos produktų vertinimo kriterijai …………………………………………. 42
3. PASIRINKTŲ KIEKYBINIŲ MĖSOS PRODUKTŲ RINKOS RODIKLIŲ
DINAMIKOS ANALIZĖ…………………………………………………………………… 45
3.1. Suvartojamų mėsos produktų kiekio dinamika ir prognozė………………………… 45
3.1. Vartojimo išlaidų dinamika ir prognozė……………………………………………… 46
IŠVADOS IR PASIŪLYMAI…………………………………………………………………… 48
REFERATAS (užsienio...