Meno kryptys xx a

 5
Microsoft Word 126 KB
17 puslapiai

Abstrakcijos raida xx a.. Kursinis darbas apie meną. Abstrakcijos raida xx a.. Kursinis darbas apie meną.


TURINYS

ĮŽANGA 2
1. Popmeno raida 3
1. 1. Popmeno pradmenys. Didžioji Britanija 3
1. 2. Neodadaizmas JAV 4
1. 3. Naujasis realizmas - europietiškasis popmenas 5
1. 4. Popmenas JAV 5
2. Fluxus judėjimas 8
3. Optinis menas (Op art). 9
4. Minimalizmas (Minimalart) 10
5. Skurdusis menas (Arte povera) 11
6. Konceptualusis menas (Concept art) 13
6. 1. Akcijų pobūdžio meninė veikla 14
6. 2. Kai kurios konceptualiojo meno pakraipos 17
6. 2. 1. Žemės menas (Land art) 17
6. 2. 2. Specifinės vietos menas (Site specific art) 17
6. 3. Josepho Beuyso konceptualizmas ir naujoji mitologija 18
IŠVADOS 20
LITERATŪROS SĄRAŠAS 21

ĮŽANGA

Du pasauliniai karai pirmojoje XX a. pusėje sugriovė senąją Europą ir
nusistovėjusią valstybių sistemą, atnešė milijonų žmonių žūtį. Nors
ekonomika ir toliau vystėsi XIX amžiaus industrijos dėsnių nubrėžta
trajektorija, XX amžius ją stipriai papildė mokslo ir technologijų taikymu.
XX a. yra mokslo ir technikos neregėto vystymosi, įvairiapusės kultūrų
plėtros bei mokslo ir meno artėjimo amžius.
Politinė, visuomeninė, techninė ir dvasinė aplinka, kurioje vystėsi XX
a. menas, daugeliu prasmių gerokai skiriasi nuo santykių praeitoje
epochoje. Smarkiai kintantis gyvenimas tapo postūmiu menininkams ieškoti
naujų meno ir savo pačių veiklos formų. Dar XX a. pradžioje menas ryžtingai
atsitraukė nuo natūralizmo ir pasuko abstrakcijos ir nevaizduojančiojo meno
link.
Dėl kosmoso pažinimo ir raketų spartaus vystymosi 1969 metais
įgyvendinta sena žmonijos svajonė: pirmą kartą žmonės paliko Žemės traukos
zoną ir išsilaipino Mėnulyje. Ryšio priemonėmis tai galėjo tiesiogiai
stebėti milijonai žmonių. Menas gavo naujų impulsų ne tik naujai apmąstyti
tikrovės ribas, bet ir ieškoti kitų išraiškos būdų, pasitelkiant kai kurių
mokslų (matematikos, fizikos, optikos, medicinos) žinias.
Toliau stiprėjant pramonei, iškilo ir naujų socialinių problemų.
Gyvenimo lygio kontrastai tarp turtingųjų ir vargšų tapo dar didesni.
Mokslo srityje Alberto Einsteino reliatyvumo teorija (1915) ir Sigmundo
Freudo (nuo 1905) gelmės psichologija iš pagrindų pakeitė ligi tol vyravusį
pasaulio vaizdą. Po didelių gamtos mokslų atradimų didžiausių pasekmių
turėjo atomo suskaidymas: XX a. dailė šių pasiekimų ir prieštaravimų
apsuptyje negalėjo ir nenorėjo likti nuošalėje. Kaip ir muzika ar
literatūra, ji tapo atviresnė, įvairiapusiškesnė ir agresyvesnė.
Šiame darbe akcentuojami patys svarbiausi XX a. meno raidos momentai,
aptariami tie menininkų kūrybos laikotarpiai ir atskiri...