Meilės tema i seiniaus kuprelyje

Lietuvių analizės
Analizė
 5
Microsoft Word 52 KB
5 puslapiai

Meilės tema „Kuprelyje“

Šeinius – pirmas ryškus prozinės kalbos stilizuotojas ir
eksperimentuotojas, siekęs pasakojimo grakštumo, lankstumo, poetiškumo,
muzikalumo. Skaitytoją jis veikia pačiu kalbos būdu – inversijomis,
užuominomis, nutylėjimais, sutrūkusiomis frazėmis, nervingai vibruojančia
vaizdų tėkme, laukimo ir nežinios atmosfera, subtiliai pajaustais spalvų,
garsų ir judesių niuansais, personifikuotais lyriniais peizažais.
I.Šeinius sukūrė moderniojo lietuvių romano prototipą, kurio centre
stovi nebe tautinė problema, bet asmeninė tragedija, šiuo atveju
nelaimingos meilės istorija. Iš "Kuprelio" vėlesnieji beletristai mokėsi
rašyti meilės istorijas.
Pagrindinė ankstyvosios kūrybos tema- meilė. Ji paprastai nelaiminga,
bet išgyvenama stoiškai. Kūrinių veikėjai, išduoti mylimųjų, nuvilti
svajonių apie amžinąją meilę, raminasi, kad gyvens geriau kitiems, negu
sau: kunigaus, modernizuos kaimą, dorai augins vaikus.
Kuprelis pažino savo mylimąją, Gundę, Kunigundą Gervydžiukę
Skardžiuose, kuri ir nušvietė jo nykų gyvenimą. Lig tol jo širdis nepažino
meilės ji buvo sušalusi, sustingus. Pasak Olesio „Niekas jos nešildė,
karštu kvėpavimu niekuomet neapgobė“(IX sk.,22psl.). Kuprelis nujautė, kad
yra pasaulyje meilė, kad žmonės pasiekia ją; bet jam atrodė, kad jis jos
niekuomet nepasieks. Ir netikėjo, kad ji būtų tikras daiktas. Manė, kad tai
tiktai pasaka.
Kuprelis pirmą kartą pamatė Gundę bažnyčioje. Matydavo ją nuo viškų
kas šventadienis. Kartais ji atsigįždavo ir pažiūrėdavo aukštyn į vargonus
. Tuomet, būdavo, jų akys sulieja akimirksniu savo žvilgsnius. Jis po
kiekvienų mišių tekinas lėkdavo į šventorių ieškoti jos „Man nuostabu
darės, kur ji galėjo taip greitai dingti. Vieną kartą net pamaniau, kad gal
man tik vaidinas“(X sk., 24psl.).Gundė buvo neaukšta, vidutinė, bet labai
dailiai išaugusi. Skaisčiais raudonais veideliais. Galvelę gobė dideli,
tankūs, tamsiai geltoni plaukai. Antakiai dar tamsesni. Iš tolo atrodė net
juodi. Ir tai nepaprastai ją dabino. Kai tik Olesis ją pamatydavo visa
bažnyčia jam nušvisdavo. Jis nuliūsdavo, kai pastebėdavo, kad į ją dešimtys
berniokų akių žiūri.
Nuo to laiko Kuprelis pardėjo daugiau rūpintis savo išvaizda. Ir nė
nepajuto kaip netrukus virto visoj apylinkėj geriausiai vilkinčiu vyru.
Pirmai jis labai nesidabindavo, nesitaisė gerų rūbų. Bet ji jį visiškai
pakeitė.
Olesis net nesuprato kodėl taip greitai ją pamilo, kodėl taip smarkiai
Gundė iš pirmo pamatymo jį sužavėjo. Jis sapnavo ją kas naktį. Šventadienio
jis...