Meilė kaip dorovinė vertybė ir santuokos pagrindas

Rašinys
 5
Microsoft Word 37 KB
2 puslapiai

Vertybe rasinys. Vertybe rasinys. Rasinys kas tai yra santuoka. Rašinys apie meile 200 žodziu. Santuoka rasinys. Rasinys kas tai yra santuoka. Rašinys apie meile 200 žodziu. Santuoka rasinys.

MEILĖ KAIP DOROVINĖ VERTYBĖ IR SANTUOKOS PAGRINDAS

Kas yra meilė? Keldami tokį klausimą, ieškome ne vien kokio nors bendro paaiškinimo. Norime žinoti, kaip su meile susitinkame , ką ji mums duoda. Meilei apibudinti neužtektų net kelių popieriaus lapų, net įvairiose knygose ją autoriai apibudina įvairiai.Meilė yra jausmas – švelnumas, rūpestingumas ir ilgesingas troškimas. Meilė – yra veiksmas, gerumas, labdaringumas ir įsipareigojimas, Meilė yra pažinimas – požiūrio atvirumas, bendrystės įgyvendinimas. [3] Meilė tai stiprus intensyvus jausmas, kurie traukia žmones vienus prie kito ir skatina palaikyti santykius.[1] Poreikis mylėti – vienas iš pačių svarbiausių žmogaus gyvenime. Viskas prasideda vaikystėje. Jei šeimoje vaikas yra mylimas, jei tarp tėvų ir vaikų susiformavo šilti ir švelnūs santykiai, yra pagrindo tikėtis, kad ateityje vaikas bus kilni asmenybė, mokanti džiaugtis gyvenimu ir dovanojanti meilę savo artimiesiems.[11]Taigi žmogus negali gyventi be meilės. Jis liktų būtybe, nesuprantama pati sau, jo gyvenimas būtų beprasmis. Todėl meilė, pasak Jono Pauliaus II, yra pagrindinis ir vidinis kiekvieno žmogaus pašaukimas.[8] Tikslas: apžvelgi meilę kaip dorovinnę vertybę ir santokos pagrindą.

Kad savyje išugdyti tikrąją meilę, jei nori pasiekti aukštą buvimo laipsnį, kuriuo yra meilės būsena, reikės ilgų kruopščių ir nesuskaičiuojmų pastangų save švarinti. Į meilę atsitiktinai nepateksi. Meilė nėra vien biologinis potraukis, ar jausmas. Anaiptol! Ištarti žodį ,,myliu‘‘ ir žodį ,,tikrai myliu‘‘ – tai tokie vienas kitam tolimi poliai. Tikroji meilė reikalauja, kad asmuo būtų pilnoje harmonijoje su savimi ir su visais, su kuriais kontaktuoja. Visą tai ką asmuo bjauroja savo mintimis, elgsena, jausmais, visą, ką jis gadina, darko, žaloja – rodo, kad jame meilės nėra nei kruopelės. Meilės esmė yra ta, kad ji niekada...