Mažeikiu nafta

Referatas
 5
Microsoft Word 50 KB
4 puslapiai

Mazeikiu nafta referatas. Mazeikiu nafta referatas. Referatas orlen lietuva. Vadybos referatas apie orlen. Referatas orlen lietuva. Vadybos referatas apie orlen.

Mažeikių nafta

Naftos perdirbimo įmonė

2005 metais AB "Mažeikių nafta" šventė 25 metų jubiliejų.

Mažeikių naftos perdirbimo įmonė pradėjo dirbti 1980 metais. Šiandien „Mažeikių nafta“ — vienintelė naftos perdirbimo įmonė Baltijos valstybėse, dirbanti kaip "Typical Complex Refinery" (kompleksinio perdirbimo įmonė).

Projektinis Mažeikių naftos perdirbimo įmonės pajėgumas — 15 mln. t naftos per metus. Siekiant geriau išnaudoti gamybinius pajėgumus, perdirbama ir kita žaliava — dujų kondensatas, mazutas ir vidutiniai distiliatai.

Žaliava į Mažeikių naftos perdirbimo gamyklą importuojama iš Rusijos. "Urals" nafta į Lietuvą transportuojama 720 mm skersmens naftotiekio magistrale per Novopolocką (Baltarusija) iki Biržų, iš kur 220 km atšaka pasuka į Mažeikių naftos perdirbimo įmonę. Vamzdyno atšakos iki Mažeikių projektinis pajėgumas — 16 mln. t per metus.

Pradėjus veikti reversiniam importo-eksporto terminalui, atsirado alternatyvaus žaliavos tiekimo galimybė.

2000-aisiais, siekiant pagerinti gamybos efektyvumą, sumažinti kaštus ir pasiekti geresnę produkcijos kokybę, pradėta įgyvendinti modernizacijos programa. 2003 m. rugsėjo mėnesį baigtas „Mažeikių naftos“ modernizacijos programos pirmasis etapas.

„Mažeikių nafta“ parengė produkcijos realizavimo ir transportavimo plėtros planą

MAŽEIKIAI. Vienintelė Baltijos valstybėse naftos perdirbimo įmonė AB „Mažeikių nafta“ Ūkio ministerijai pateikė produkcijos realizavimo ir transportavimo plėtros planą. Plėtros plane numatytos priemonės, kurios leistų užtikrinti nepertraukiamą AB „Mažeikių nafta“ vykdomą naftos perdirbimo veiklą bei tuo pačiu prisidėtų prie Lietuvos energetinio saugumo stiprinimo.

Šis planas yra „Mažeikių naftos“ Vertės kūrimo programos, kurią paruošė pagrindinis įmonės akcininkas Lenkijos naftos koncernas „PKN Orlen“, dalis. Parengtas planas leistų Bendrovei užsitikrinti sklandų Mažeikių naftos perdirbimo įmonės darbą ir eksportuojamų naftos produktų transportavimą. Plėtros plane numatyti du galimi produktotiekio tiesimo scenarijai: Mažeikiai-Būtingė ir Mažeikiai-Klaipėda.

Bendrovė ieško efektyvesnių ir ekologiniu požiūriu saugesnių naftos produktų transportavimo būdų, todėl ji nagrinėja įvairius produktotiekio tiesimo variantus.

Tinkamiausias naftos produktų transportavimo vamzdynų plėtros varianto scenarijus bus parinktas atlikus teritorijų planavimo bei poveikio aplinkai vertinimo procedūras.

Naujasis vamzdynas leis Bendrovei išplėsti Mažeikių naftos perdirbimo įmonės...