Matematikos taisyklės 7 klasei dokumentas

Referatas
 5
Microsoft Word 36 KB
2 puslapiai

1. Du skaičiai, kurie skiriasi tiktai ženklu, vadinami priešingaisiais.
2. Priešingieji skaičiai yra priešingose 0 pusėse ir yra vienodai nuo jo nutolę.
3. Skaičiaus modulis parodo, kiek tas skaičius skaičių tiesėje nutolęs nuo nulio.
4. Norint sudėti du skaičius su vienodais ženklais reikia:
a) parašyti bendrą dėmenų ženklą;
b) sudėti tų skaičių modulius.
5. Norint sudėti du skaičius su skirtingais ženklais reikia:
a) iš didesniojo tų skaičių modulio atimti mažesnį;
b) prieš gautąjį skaičių parašyti ženklą to dėmens, kurio modulis didesnis.
6. Atimti skaičių - tai tas pat, kas pridėti jam priešingą skaičių, t.y. a – b = a + (- b); a – (- b) = a + b.
7. Algebrinės sumos dėmenis galima bet kaip keisti vietomis;
suma nuo to nesikeičia.
8. Dviejų skaičių su skirtingais ženklais sandauga yra neigiamas skaičius, o su vienodais ženklais – teigiamas skaičius. Sandaugos modulis lygus dauginamųjų modulių sandaugai.
9. Dviejų skaičių su skirtingais ženklais dalmuo yra neigiamas skaičius, o su vienodais ženklais - teigiamas skaičius. Dalmens modulis lygus dalinio ir daliklio modulių dalmeniui.
10. Daugindami ar dalydami skaičius:
a) nustatome rezultato ženklą;
b) randame rezultato modulį.
11. Užrašą, sudarytą iš skaičių, raidžių, veiksmų ženklų ir skliaustų, vadiname raidiniu reiškiniu.
12. Raidinio reiškinio reikšmė priklauso nuo raidžių reikšmių; tos raidės vadinamos kintamaisiais.
13. Dėmenys, turintys vienodą raidinę dalį, vadinami panašiaisiais nariais.
14. Sudedant panašiuosius narius, sudėdami jų koeficientai, o raidinė dalis lieka ta pati.
15. Lygybė, kurioje yra nežinomasis, vadinama lygtimi.
16. Lygties sprendiniu vadinama nežinomojo reikšmė, su kuria lygtis tampa teisinga skaitine lygybe.
17. Dviejų dauginamųjų, kurių kiekvienas lygus a kvadratu ir vadinama skaičiaus a...