Mąstytojai ir jų idėjos xviii-xix a

Vadybos referatai
Referatas
 5
Microsoft Word 126 KB
16 puslapiai

Turinys


Turinys 2
Įžanga 3
1. Adamas Smitas 4
1.1. Ekonominis žmogus 4
1.2. „Tautų turtas“ 5
1.2.1. Darbo pasidalijimas 6
1.2.2. Darbinė vertė 8
1.2.3. Klasės ir pajamos 9
2. Robertas Ovenas 11
3. Davidas Rikardo 14
3.1. Pinigų cirkuliacijos problema 15
3.2. Lyginamųjų sąnaudų principas 17
4. Robertas Žakas Tiurgo 17
4.1 Svarbiausias Tiurgo išleistas leidinys 18
5. Čarlis Bebaidžas 20
6. Henris R. Tounas 21
Išvados 22
Naudota literatūra: 23

Įžanga

Šiame referate rašoma apie XVIII-XIX a. gyvenusius ir prisidėjusius prie ekonomikos bei vadybos mokslo vystymosi bei plėtojimo. Ekonomika ir vadyba yra gana glaudžiai susiję mokslai. Bet kad įsigilinti į mokslo šaką, kaip rašė R.Razauskas ir A.T.Staškevičius reiktų ištirti ne tik nagrinėjimo objektą, tyrimo metodus, definicijas, bet ir žmones, kurie tą mokslą kūrė, vystė populiarino. Būtent šiame referate ir supažindinsime su tų laikų (XVIII- XIX) garsiausiaisiais mąstytojais, kurie prisidėjo prie vadybos teorijų kūrimo, vadybos minties raidos, kurios padėjo ateities kartoms įsisavinti vadybos esmę ir ekonomikos veikimo principus. Šiame referate plačiau nagrinėjama didžiųjų mąstytojų idėjos, svarbiausi veikalai, gyvenimo aplinkybės, kuriose gimė idėjos, dabar neatsiejamos nuo vadybos bei ekonomikos mokslų.
1. Adamas Smitas

Adamas Smitas (Adam Smith, 1723-1790) – vienas žymiausių anglų ekonomistų, išgarsėjęs savo darbais „Moralių pažiūrų teorija“ („The theory of moral sentiments“, 1759m.) ir „Tautų turto prigimties ir priežasčių tyrinėjimas“ („An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“, 1776m.; toliau – „Tautų turtas“). Jo asmenybėje vykusiai derinosi sugebėjimas abstrakčiai mąstyti su mokėjimu gyvai pasakoti apie konkrečius dalykus, enciklopedinės žinios- su nepaprastu sąžiningumu ir moksliniu dorumu, mokėjimas panaudoti kitų mokslininkų idėjas- su dideliu savarankiškumu ir savikritika, mokslinė ir pilietinė drąsa su profesoriaus savitvarda ir sistemingumu.
Smito pažiūra į žmogaus prigimti, į žmogaus ir visuomenės santykį tapo klasikinės mokyklos pažiūrų pagrindu.
Smitas išleido labai svarbų kūrinį ekonomikos ir vadybos mokslui- „Tautų turtas“. Iš tiesų ši knyga buvo viso jo gyvenimo vaisius.
1.1. Ekonominis žmogus

Pasekime Smito minčių eigą. Svarbiausias žmogaus ūkinės veiklos motyvas yra savanaudiškas interesas. Tačiau siekti savo intereso žmogus gali tik darydamas paslaugas kitiems žmonėms, mainais siūlydamas savo darbą bei darbo produktus. Taip vystosi darbo pasidalijimas. Žmonės padeda...