Mašinų techninio eksploatavimo darbas

 5
Microsoft Word 65 KB
7 puslapiai

Turinys
ĮVADAS Error! Bookmark not defined.
1. ĮMONĖS VADYBINĖS VEIKLOS ANALIZĖ Error! Bookmark not defined.
1.1Verslo aprašymas Error! Bookmark not defined.
1.2 Rinkodara Error! Bookmark not defined.
1.3 Gamyba Error! Bookmark not defined.
1.4 Vadyba Error! Bookmark not defined.
1.5 Rizikos vertinimas Error! Bookmark not defined.
2. ĮMONĖS INVESTICINIO PROJEKTO ĮVERTINIMAS 11
2.1 Reikiamos lėšos ir jų panaudojimas 13
2.2 Pardavomo prognozė 14
2.3 Produktų savikainos prognozė 15
2.4 Pelno ataskaita 16
2.5 Prognozuojamų pinigų srautų ataskaita 17
2.6 Prognozuojamas balansas 19
2.7 Nenuostolingų pardavimo apimčių kitimas 20
2.8 Prognozuojami pelningumo rodikliai 20
1 priedas 21
2 priedas 22
3 priedas 23
Literatūros sąrašas 24

ĮVADAS

Šiais laikais nei vienas pagalvojame kaip sunku būtų gyvent be
automobilių. Įsigyti jį nėra taip sunku, tačiau išlaidos jam eksploatuoti
tikrai nemažos, o todėl, kad jis sensta ir laikas nuo laiko reikalinga jam
atlikti techninę priežiūrą arba atlikti remontą.
Savininkas ir valdytojas Juozas Jonaitis individualios įmonės“
Autokorsa“ atsakingas už žaliavų atsargas ir už atliekamų darbų kokybę,
taip pat klientui suteiktas paslaugas gali nebūti savo įmonėje. Jo
prireikus darbuotojams, iškilus įvairiems klausimams galės su juo
susisiekti mobiliojo ryšio priemonėmis.
Svarbiausias dalykas kuriant įmonę yra siekti užsibrėžtų tikslų
ir juos įgyvendinti įvairiais esamais būdais. Juos įgyvendinant reikia
remtis sudarytais planais ir laikas nuo laiko juos po truputį pakoreguoti
kintant rinkos sąlygoms.
Visi įmonės nariai, įskaitant ir darbuotojus turi siekti tų
tikslų, norint praplėsti veiklą ir pasiekti aukščiausią tobulumo tašką.
Specifinės paslaugų savybės, rinkos imlumas, pardavimų
perspektyva, vidutinės paslaugų pardavimo galimybės- šie rinkos aspektai
turi būti kuo išsamiau išanalizuoti siekiant įmonės realios perspektyvos.
Norint įmonę įsteigti ir plėsti būtinos didelės investicijos. To
pasekoje naudojamos nuosavos lėšos, tačiau dažniausiai jų esti mažoka,
todėl pasinaudojama „Hansa Bankas“ banko paslaugomis- iš jo bus prašoma
65000,00 litų paskola. Šis bankas pasirinktas todėl, kad buvo siūlomos
mažiausios paskolos palūkanos, tik 8%.
Į rinką įmonė įeis kuo mažesnėmis kainomis, kad pelnytų klientų
pasitikėjimą ir įsitvirtintų tarp konkurentų.
Mano nuomone darbas, kurį padariau bus naudingas įmonės veiklai,
ypač vadybinėje srityje, nes šiame darbe bus matyti sunkumai, veikla ir
galimybės, todėl pagal tai spręsime ar...