Mašinų remonto dalyko projektas

 5
Microsoft Word 90 KB
11 puslapiai

Kursiniuose ir diplominiuose darbuose paprastai skaičiuojamos TP ir remonto sąnaudos. Jų skaičiavimai atlikti. Reikia žinoti mašinų, parko sudėtį, planuojamą išdirbį metams, tarp remontinius terminus bei mašinų išdirbį planuojamo laikotarpio pradžioje.
Traktorių – automobilių planuojamas išdirbis daugumoje atvejų vidutiniškai sudaro 1/3 kapitalinio remonto išdirbio. O javų nuėmimo kombainams sudaro 90 – 150 nuimto ploto fizinių ha.
1.1 MTP sudėtis:
Ntr = 2n + 4
Ntr = 2 • 5 + 4 = 14
Naut = (30 - n ) + 2
Naut= (30 - 5 ) + 2 = 27
Njk= 0,6n + 6
Njk= 0,6 •5 + 6 = 9
Npl = n + 8
Npl = 5 + 8 = 13
Nkult= 0,8n + 7
Nkult= 0,8 • 5 + 7 = 11
Nsėj = 1,1n + 8
Nsėj = 1,1 • 5 + 8 = 13,5

1.2 MTP techninė būklė:
Traktoriai: 65% - MTЗ – 80
Priimu = 15
15% - T-150K
Priimu = 3
20% - T-25
Priimu = 4
Automobilių: 15% - KAMAЗ-5320
Priimu = 3
85% - ГAЗ – 53 Б
Priimu = 20
Javų kombainų: 65% - ДOН – 1500
Priimu = 8
35%– SK – 5 - HИBA
Priimu = 4
Plūgai ПН – 3 – 35
Priimu = 17
Kultivatoriai KПС – 4
Priimu = 15
Sėjamosios СЗ - 3,6
Priimu = 18

1lentelė. Traktorių TP ir remontų periodiškumas
Traktoriaus
markė Matavimo
vienetai KR ER TP – 3 TP – 2 TP – 1
MTЗ – 80 kg 64800 21600 10800 2700 675
T-150K kg 124800 41600 20800 5200 1300
T-25 kg 17400 5800 2900 720 180

Traktoriai:
MTЗ – 80 – 1,9 • ER = 1,9 • 21600 = 41040 kg
T-150K – 2,4 • ER = 2,4 • 441600 = 99840 kg
T-25 – 2,2 • ER = 2,2 • 5800 = 12760 kg
2 lentelė. Automobilių TP ir remontų periodiškumas
Automobilio
markė Matavimo
vienetai KR ER TP – 1
KAMAЗ-5320 km 330000 12000 4000
ГAЗ – 53 Б km 105000 5500 1400

Automobiliai:
KAMAЗ-5320 – 0,2 • ER = 0,2 • 330 000 = 66 000 km
ГAЗ – 53 Б – 0,3 • ER = 0,3 • 105 000 = 31 500 km


3 lentelė. Javų kombainų TP ir remontų periodiškumas
Javų kombaino
markė Matavimo
vienetai KR ER TP – 1
ДOН – 1500 ha 1200 400 150
SK –5 -HИBA ha 1200 400 150

Javų kombainai:
ДOН – 1500 – 0,7 • ER = 0,7 • 400 = 280 ha
SK – 5 HИBA – 0,5 • ER = 0,5 • 400 = 200 ha

4 lentelė. Traktorių parko techninė būklė
Markė Traktorių skaičius Išdirbis po paskutinio remonto arba TP
KR ER TP – 3 TP - 2 TP – 1
MTЗ – 80 26 41040 19440 8640 540 675
T-150K 6 99840 16640 20800 - 1300
T-25 8 12760 1160 2900 20 180


5 lentelė. Automobilių parko techninė būklė
Automobilio markė Automobilių skaičius Rida po paskutinio remonto ir TP
KR TP...