Martinys heidegeris

Konspektas
 5
Microsoft Word 35 KB
2 puslapiai

MARTYNAS HEIDEGERIS
1889-1976

• Egzistencialistinės filosofijos kūrėjas
• 1927 m. išleistas pagrindinis kūrinys „Būtis ir laikas“.

Du būties problemos sprendimo etapai:

„Ankstyvasis“
Pripriešinamas „vėlyvajam“. Būtis suprantama ir „išsakoma“ iš žmogaus. Būtis suvokiama kaip buvimas, kaip žmogaus egzistencija. Žmogus aktyviai kuria būtį. „Vėlyvasis“
Kūryba vertinama kaip „posūkis“. Heidegeriui netrūksta nei logiško griežtumo, nei pastangų argumentuoti. Žmogus suprantamas iš būties, kuri čia iškyla kaip daiktų panorama. Būtis nepaslėptis. Pačios būties, pasaulio ir daiktų švytėjimas nuslopina žmogaus aktyvumą. Pati būtis atsiveria žmogui. Žmogus pasyviai priima būtį. Žmogus „būties piemuo“.

Metafizika

Metafizika neatsiejama nuo klausimo apie „būties prasmę“. „Metafizikos“ sąvoka Heideggerio veikaluose tiksliai neapibrėžiama. Ši sąvoka taikoma ištisai epochai. Heideggeris teigia, kad būties prasmės suvokimas yra įmanomas tik įveikus metafizinės mąstysenos ribotumą.
Menas
Menas – tobulinusia būties esmės suvokimo forma. Grožis slypi mus supančioje gamtoje, jos kasdieniškoje poetikoje, ir menininko tikslas jį pamatyti. Meno filosofijos centre – kalbos ir jos aiškinimo problemos. Tobuliausia kalbos forma yra menas. „Poetinis“ pradas glūdi kiekvieno meno kūrinio esmėje. Menas – kūrybiškas mitas. Kiekvienas tikras menininkas privalo sukurti savo individualią kalbą. Meno filosofijoje kūrybos problema vaidina itin svarbų vaidmenį. Meno esmė slypi kūryboje. Meno kūriniai natūralūs kaip ir daiktai.

Egzistencializmas – filosofijos kryptis, kurios objektas yra individo egzistencija; skelbia, kad individo likimas nėra visuomenės ir istorijos determinuotas, jis galįs laisvai rinktis.
Metafizika – filosofijos šaka, nagrinėjanti pirminius būties principus....