Marketingo tyrimai

 5
Microsoft Word 72 KB
8 puslapiai

Marketingo tyrimai kursinis. Marketingo tyrimai kursinis. Marketingo tyrimas kursinis darbas. Marketingo tyrimas kursinis darbas. Marketingo tyrimai darbai. Marketingo tyrimai kursinis darbas. Marketingo tyrimu kursinis darbas. Marketingo tyrimai kursinis darbas.

Turinys

Tyrimo problemos apibrėžimas 3
Tyrimo projekto sudarymas 4
Atrankos modelio pasirinkimas 5
Duomenų rinkimas 5
Duomenų analizė 6
Hipotezių tikrinimas 12
Išvados ir pasiūlymai 13
Literatūra 14

Tyrimo problemos apibrėžimas

Vieno iš tyrimą atlikusių žmonių tėvas dirba UAB “Bauer Vertrieb” Kauno skyriuje. Todėl mes pasiūlėme UAB “Bauer Vertrieb” Kauno skyriui atlikti šios įmonės platinamų puodų pirkėjų tyrimą.
Mūsų nuomone šis tyrimas tikslingas, nes negalima gauti informacijos iš kitų šaltinių apie tai, ar parduodant puodus orientuojamasi į tinkamą pirkėjų grupę ar yra potenciali rinka tarp atitinkamų socialinių grupių, į kurias įmonė anksčiau nesiorientavo. Iš tyrimo gauta informacija turėtų padėti Kauno skyriaus platintojams pasirinkti prezentacijų dalyvius – potencialius pirkėjus.
Šio darbo tikslas - ištirti esamus ir potencialius UAB “Bauer Vertrieb” puodų pirkėjus, jų charakteristikas bei jų segmentus.
Darbo objektas – esami ir potencialūs UAB “Bauer Vertrieb” puodų pirkėjai Kauno mieste ir rajone.
Darbo uždaviniai:
 ištirti esamų ir potencialių pirkėjų informuotumą;
 išsiaiškinti, ar žmonės tiki produkto savybėmis;
 išsiaiškinti respondentų nuomonę apie prezentacijas;
 nustatyti kaip priklauso pirkimas nuo pajamų, socialinės grupės bei sveikos gyvensenos principų;
 išanalizuoti, ar yra potenciali rinka tarp atitinkamų socialinių grupių, į kurias įmonė anksčiau nesiorientavo, t.y. pensininkų ir studentų.
Darbo hipotezės:
 pensininkus ir studentus galima laikyti potencialiais “Bauer” puodų pirkėjais;
 Kauno miesto ir rajono gyventojai yra nepakankamai informuoti apie “Bauer” puodus.

Tyrimo projekto sudarymas

Tyrimo projektas - tai generalinis planas, kuriame įvardijama technika ir procedūros, kurios bus naudojamos renkant bei analizuojant tyrimų problemai svarbius duomenis.
Tyrimo metodo parinkimas. Tyrime nenaudojamas žvalgybinis tyrimas, nes šiuo atveju tai nebūtų tikslinga. Kaip žinome, yra 3 marketingo tyrimų metodai: stebėjimas, apklausa ir eksperimentas. Tyrimui pasirinktas apklausos metodas, nes manome, jog jis tinkamiausias mūsų tyrimo tikslui pasiekti. Naudojamos tokios tiesioginės apklausos formos: tiesiogiai apklausiant respondentą žodžiu namuose ir susibūrimų vietose. Mūsų apklausa - struktūrizuota, o tai reiškia, jog visiems respondentams pateikiami vienodi klausimai.
Informacijos tipo ir jo šaltinio nustatymas. Mūsų tyrimui naudojami pirminiai duomenys, kurie nebuvo surinkti anksčiau. Šiuo atveju pirminių duomenų privalumas yra tas, kad jie...