Marketingo strateginis planavimas

Referatas
 5
Microsoft Word 63 KB
6 puslapiai

TURINYS

ĮVADAS .2
I. Strateginis marketingo planavimas, organizavimas ir kontrolė 3
1.1 Marketingo reikšmė įmonės strateginiam planavimui 3
1.2 Strateginis marketingo planavimas 4
1.3 Taktinis marketingo planavimas6
1.4 Marketingo planavimo organizavimas 7
1.5 Marketingo informacinė sistema8
1.6 Marketingo planavimo kontrolė ir jo efektyvumo įvertinimas9
IŠVADOS11
INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS

ĮVADAS

Įmonės ilgą laiką marketingui neskyrė didesnio dėmesio. Tai galima paaiškinti keliomis priežastimis. Pirmiausia, dauguma įmonių yra mažos (pavyzdžiui, kirpyklos, skalbyklos, valyklos, laikrodžių taisyklos) ir joms atrodo, kad marketingas jų verslui nereikalingas ir per brangus. Kitų paslaugų teikėjai, pavyzdžiui, auditoriai, advokatai, mokesčių konsultantai, neretai mano, kad marketingas prieštarauja jų profesinei etikai. Kai kurios valstybinės švietimo ar sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, besinaudojančios populiarumu ir didele paklausa, vis dar nejaučia marketingo poreikio.
Tačiau didėjant konkurencijai ir kylant vartotojų reikalavimams vis daugiau paslaugų įmonių pradėjo domėtis marketingu. Lietuvoje tai ryškiausiai pastebima telekomunikacijų, finansines, prekybines, turizmo ir kelionių paslaugas teikiančių įmonių veikloje.
Paslaugų įmonėms įprastinis (tradicinis) marketingas, naudojamas gamybos įmonėse, sunkiai pritaikomas. Pramonės įmonėse pagamintos prekės yra standartizuotos ir parduotuvėje laukia, kol jas pirkėjas įsigis. Tuo tarpu paslaugų įmonėje klientui siūloma paslauga, kurios kokybė mažiau garantuota ir, pasižymi nevienodumu.


Darbo tikslas: išanalizuoti marketingo planus
Darbo uždaviniai: išnagrinėti marketingo reikšmę strateginiam planavimui; išanalizuoti taktinį planavimą; išsiaiškinti marketingo informacinių sistemų naudingumą; įvertinti marketingo planavimo kontrolės efektyvumą.

I. STRATEGINIS MARKETINGO PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS IR KONTROLĖ
1.1 MARKETINGO REIKŠMĖ ĮMONĖS STRATEGINIAM PLANAVIMUI


Marketingo planavimas – tai jo tikslų siekimo būdas. Jis gali būti apibūdinamas tiesiog, kaip mąstymo procesas, kuris skatina tikslingai kurti. Numatytiems tikslams pasiekti įmonėje sudaromas marketingo planas. Tai yra sudarymas projekto, programos arba metodo konkrečiam tikslui arba rezultatui siekti.
Marketingo plano pradžioje pateikiama trumpa svarbiausiųjų tikslų ir uždavinių suvestinė. Marketingo situacija dabar apibūdinama tikslinė rinka ir įmonės galimybės šioje rinkoje, tai yra rinkos dydis, pagrindiniai segmentai, tarpininkų poreikiai, konkurentai, prekių pateikimo...